Nauka Zdalna

 • Klasa IV

  Poniedziałek 18.01.2021

  1. wychowanie do życia w rodzinie

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (materiały na Teams)

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 19.01.2021

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 20.01.2021 

   1. religia

  2. j. angielski -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 (materiały na Teams)

  3. godz. wych

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. technika - telekonferencja w godzinach 11.45-12.15

  6. w-f

   

  Czwartek 21.01.2021

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  22.01.2021

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek  18.01.2021

  1. religia

  2. wych. do życia w rodzinie

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25  (materiały na Teams)

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 19.01.2021

  1.historia

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3. j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 20.01.2021 

  1. historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. religia

  3. w-f

  4. matematyka  - telekonferencja w godzinach -8.50 - 9.35 -matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach -11.40 – 12.25 

  6. j. angielski- telekonferencja w godzinach 9.40-10.25  (materiały na Teams)

  7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 21.01.2021

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4.technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek  22.01.2021

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4. godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

   

   

  Klasa VI

  Poniedziałek  18.01.2021

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. wychowanie do życia w rodzinie

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 19.01.2021

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia 

  7. zkk

   

  Środa 20.01.2021 

   1. matematyka- telekonferencja

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach  10.40 – 11.25

  3. religia

  4. historia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30 ( w piątek)

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 – 12.25 (materiały na Teams)

  6. geografia

   7. zw z matematyki

   

   

  Czwartek 21.01.2021

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2. j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5.informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek  22.01.2021

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 18.01.2021

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 12.30-13.15

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25 (materiały na Teams)

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

   

   

  Wtorek 19.01.2021 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7.j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 20.01.2021 r. 

  1. j. polski rozwijający zainteresowania

  2. matematyka - telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 

  3. historia - telekonferencja w godzinach 9.00-9.30 

  4. religia

  5. chemia

  6. muzyka

  7. informatyka

   

   

  Czwartek 21.01.2021 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35 (materiały na Teams)

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  22.01.2021 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. historia

  6. j. angielski-materiały na Teams

  Klasa VIII

  Poniedziałek 18.01.2021

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka dyr

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 19.01.2021

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 (materiały na Teams)

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  20.01.2021

  1. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 – 08.45 (materiały na Teams)

  2. w-f

  3. j. polski -  telekonferencja w godzinach 08.50 – 9.35 

  4. informatyka -  telekonferencja w godzinach0 9.40-10.10 (w czwartek)- materiały na Teams

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 – 10.25 

  7. chemia -telekonferencja w godzinach 10.35-11.05

   

   

  Czwartek  21.01.2021

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie - telekonferencja w godzinach 13.15

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 (materiały na Teams)

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 12.35-13.10

   

   

  Piątek 22.01.2021

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j. polski

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Poniedziałek 21.12.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (materiały na Teams)

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 22.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

  Klasa V

  Poniedziałek  21.12.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25  (materiały na Teams)

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 22.12.2020

  1.historia

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3. j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

  Klasa VI

  Poniedziałek  21.12.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 22.12.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia 

  7. zkk

   

  Klasa VII

  Poniedziałek 21.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 12.30-13.15

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25 (materiały na Teams)

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

   

   

  Wtorek 22.12.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7.j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  Klasa VIII

  Poniedziałek 21.12.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka dyr

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 22.12.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 (materiały na Teams)

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

 • Klasa IV

  Poniedziałek 14.12.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (materiały na Teams)

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 15.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 16.12.2020 

   1. religia

  2. j. angielski -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 (materiały na Teams)

  3. godz. wych

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. technika - telekonferencja w godzinach 11.45-12.15

  kartkówka

  6. w-f

   

  Czwartek 17.12.2020

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  18.12.2020

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek  14.12.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25  (materiały na Teams)

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 15.12.2020

  1.historia

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3. j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 16.12.2020 

  1. historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. religia

  3. w-f

  4. matematyka  - telekonferencja w godzinach -8.50 - 9.35 -matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach -11.40 – 12.25 

  6. j. angielski- telekonferencja w godzinach 9.40-10.25  (materiały na Teams)

  7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 17.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4.technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek  18.12.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4. godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek  14.12.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 15.12.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia 

  7. zkk

   

  Środa 16.12.2020 

   1. matematyka- telekonferencja

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach  10.40 – 11.25

  3. religia

  4. historia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30 ( w piątek)

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 – 12.25 (materiały na Teams)

  6. geografia

   7. zw z matematyki

   

   

  Czwartek 17.12.2020

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2. j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5.informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek  18.12.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 14.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 12.30-13.15

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25 (materiały na Teams)

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

   

   

  Wtorek 15.12.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7.j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 16.12.2020 r. 

  1. j. polski rozwijający zainteresowania

  2. matematyka - telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 

  3. historia - telekonferencja w godzinach 9.00-9.30 

  4. religia

  5. chemia

  6. muzyka

  7. informatyka

   

   

  Czwartek 17.12.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35 (materiały na Teams)

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  18.12.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. historia

  6. j. angielski-materiały na Teams

  Klasa VIII

  Poniedziałek 14.12.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka dyr

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 15.12.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 (materiały na Teams)

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  16.12.2020

  1. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 – 08.45 (materiały na Teams)

  2. w-f

  3. j. polski -  telekonferencja w godzinach 08.50 – 9.35 

  4. informatyka -  telekonferencja w godzinach0 9.40-10.10 (w czwartek)- materiały na Teams

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 – 10.25 

  7. chemia -telekonferencja w godzinach 10.35-11.05

   

   

  Czwartek  17.12.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie - telekonferencja w godzinach 13.15

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 (materiały na Teams)

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 12.35-13.10

   

   

  Piątek 18.12.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j. polski

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Poniedziałek 07.12.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (materiały na Teams)

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 08.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 09.12.2020 

   1. religia

  2. j. angielski -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 (materiały na Teams)

  3. godz. wych

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. technika - telekonferencja w godzinach 11.45-12.15

  6. w-f

   

  Czwartek 10.12.2020

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  11.12.2020

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek  07.12.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25  (materiały na Teams)

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 08.12.2020

  1.historia

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3. j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 09.12.2020 

  1. historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. religia

  3. w-f

  4. matematyka  - telekonferencja w godzinach -8.50 - 9.35 -matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach -11.40 – 12.25 

  6. j. angielski- telekonferencja w godzinach 9.40-10.25  (materiały na Teams)

  7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 10.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4.technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek  11.12.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4. godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek  07.12.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 08.12.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia 

  7. zkk

   

  Środa 09.12.2020 

   1. matematyka- telekonferencja

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach  10.40 – 11.25

  3. religia

  4. historia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30 ( w piątek)

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 – 12.25 (materiały na Teams)

  6. geografia

   7. zw z matematyki

   

   

  Czwartek 10.12.2020

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2. j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5.informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek  11.12.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 07.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 12.30-13.15

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25 (materiały na Teams)

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

   

   

  Wtorek 08.12.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 09.12.2020 r. 

  1. j. polski rozwijający zainteresowania

  2. matematyka - telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 

  3. historia - telekonferencja w godzinach 9.00-9.30 

  4. religia

  5. chemia

  6. muzyka

  7. informatyka

   

   

  Czwartek 10.12.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35 (materiały na Teams)

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  11.12.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. historia

  6. j. angielski-materiały na Teams

  Klasa VIII

  Poniedziałek 07.12.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka dyr

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 08.12.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 (materiały na Teams)

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  09.12.2020

  1. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 – 08.45 (materiały na Teams)

  2. w-f

  3. j. polski -  telekonferencja w godzinach 08.50 – 9.35 

  4. informatyka -  telekonferencja w godzinach0 9.40-10.10 (w czwartek)- materiały na Teams

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 – 10.25 

  7. chemia -telekonferencja w godzinach 10.35-11.05

   

   

  Czwartek  10.12.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie - telekonferencja w godzinach 13.15

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 (materiały na Teams)

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 12.35-13.10

   

   

  Piątek 11.12.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j. polski

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Poniedziałek 30.12.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (materiały na Teams)

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 01.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 02.12.2020 

   1. religia

  2. j. angielski -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 (materiały na Teams)

  3. godz. wych

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. technika - telekonferencja w godzinach 11.45-12.15

  6. w-f

   

  Czwartek 03.12.2020

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  04.12.2020

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek 30.11.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25  (materiały na Teams)

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 01.12.2020

  1.historia

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3. j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 02.12.2020 

  1. historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. religia

  3. w-f

  4. matematyka  - telekonferencja w godzinach -8.50 - 9.35 -matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach -11.40 – 12.25 

  6. j. angielski- telekonferencja w godzinach 9.40-10.25  (materiały na Teams)

  7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 03.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4.technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek  04.12.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4. godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek  30.12.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 01.12.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia 

  7. zkk

   

  Środa 02.12.2020 

   1. matematyka- telekonferencja

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach  10.40 – 11.25

  3. religia

  4. historia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30 ( w piątek)

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 – 12.25 (materiały na Teams)

  6. geografia

   7. zw z matematyki

   

   

  Czwartek 03.12.2020

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2. j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5.informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek  04.12.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 30.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 12.30-13.15

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25 (materiały na Teams)

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

   

   

  Wtorek 01.12.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 02.12.2020 r. 

  1. j. polski rozwijający zainteresowania

  2. matematyka - telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 

  3. historia - telekonferencja w godzinach 9.00-9.30 

  4. religia

  5. chemia

  6. muzyka

  7. informatyka

   

   

  Czwartek 03.12.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35 (materiały na Teams)

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  04.12.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. historia

  6. j. angielski-materiały na Teams

  Klasa VIII

  Poniedziałek 30.11.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka dyr

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 01.12.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 (materiały na Teams)

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  02.12.2020

  1. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 – 08.45 (materiały na Teams)

  2. w-f

  3. j. polski -  telekonferencja w godzinach 08.50 – 9.35 

  4. informatyka -  telekonferencja w godzinach0 9.40-10.10 (w czwartek)- materiały na Teams

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 – 10.25 

  7. chemia -telekonferencja w godzinach 10.35-11.05

   

   

  Czwartek  03.12.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie - telekonferencja w godzinach 13.15

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 (materiały na Teams)

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 12.35-13.10

   

   

  Piątek 04.12.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j. polski 

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa III

  Czwartek 26.11.2020

  edukacja wczesnoszkolna

   

  Piątek 27.11.2020 

  edukacja wczesnoszkolna

  Klasa IV

  Poniedziałek 23.11.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (materiały na Teams)

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 24.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 25.11.2020 

   1. religia

  2. j. angielski -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 (materiały na Teams)

  3. godz. wych

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. technika - telekonferencja w godzinach 11.45-12.15

  6. w-f

   

  Czwartek 26.11.2020

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  27.11.2020

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek 23.11.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25  (materiały na Teams)

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 24.11.2020

  1.historia

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3.j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 25.11.2020 

  1. historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. religia

  3. w-f

  4. matematyka  - telekonferencja w godzinach -8.50 - 9.35 -matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach -11.40 – 12.25 

  6. j. angielski- telekonferencja w godzinach 9.40-10.25  (materiały na Teams)

  7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 26.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4.technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek  27.11.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4.godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek  23.11.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 24.11.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia 

  7. zkk

   

  Środa 25.11.2020 

   1. matematyka- telekonferencja

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach  10.40 – 11.25

  3. religia

  4. historia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30 ( w piątek)

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 – 12.25 (materiały na Teams)

  6. geografia

   7. zw z matematyki

   

   

  Czwartek 26.11.2020

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2.j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5.informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek  27.11.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 23.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 12.30-13.15

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25 (materiały na Teams)

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

  8. doradz. zawodowe

   

  Wtorek 24.11.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 25.11.2020 r. 

  1. j. polski rozwijający zainteresowania

  2. matematyka - telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 

  3. historia - telekonferencja w godzinach 9.00-9.30 

  4. religia

  5. chemia

  6. muzyka

  7. informatyka

   

   

  Czwartek 26.11.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35 (materiały na Teams)

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  27.11.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. historia

  6. j. angielski-materiały na Teams

  Klasa VIII

  Poniedziałek 23.11.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 24.11.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 (materiały na Teams)

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  25.11.2020

  1. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 – 08.45 (materiały na Teams)

  2. w-f

  3. j. polski -  telekonferencja w godzinach 08.50 – 9.35 

  4. informatyka -  telekonferencja w godzinach0 9.40-10.10 (w czwartek)

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 – 10.25 

  7. chemia -telekonferencja w godzinach 10.35-11.05

   

   

  Czwartek  26.11.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie - telekonferencja w godzinach 13.15

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 (materiały na Teams)

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 12.35-13.10

  8. doradztwo zawodowe

   

  Piątek 27.11.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5.j. polski 

  6.zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Poniedziałek 16.11.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 17.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 18.11.2020 

   1. religia

  2. j. angielski -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35

  3. godz. wych

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. technika - telekonferencja w godzinach 11.45-12.15

  6. w-f

   

  Czwartek 19.11.2020

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  13.11.2020

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek 16.11.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 17.11.2020

  1.historia 

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3.j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 18.11.2020 

  1. historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. religia

  3. w-f

  4. matematyka  - telekonferencja w godzinach -8.50 - 9.35 -matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach -11.40 – 12.25 

  6. j. angielski

  7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 19.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  4.technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek  20.11.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4.godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek  16.11.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 17.11.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia -  telekonferencja w godzinach  10.00 - 10.30 (w piątek)

  7. zkk

   

  Środa 18.11.2020 

   1. matematyka- telekonferencja

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach  10.40 – 11.25

  3. religia

  4. historia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30 ( w piątek)

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 – 12.25 

  6. geografia

   7. zw z matematyki

   

   

  Czwartek 19.11.2020

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2.j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5.informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek  20.11.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 16.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

  8. doradz. zawodowe

   

  Wtorek 17.11.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 18.11.2020 r. 

  1. j. polski rozwijający zainteresowania

  2. matematyka - telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 

  3. historia - telekonferencja w godzinach 9.00-9.30 

  4. religia

  5. chemia

  6. muzyka

  7. informatyka

   

   

  Czwartek 19.11.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  20.11.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35/10.40- 11.25

  5. historia

  6. j. angielski

  Klasa VIII

  Poniedziałek 16.11.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 17.11.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  18.11.2020

  1. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 – 08.45

  2. w-f

  3. j. polski -  telekonferencja w godzinach 08.50 – 9.35 

  4. informatyka -  telekonferencja w godzinach0 9.40-10.10 (w czwartek)

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 – 10.25 

  7. chemia -telekonferencja w godzinach 10.35-11.05

   

   

  Czwartek  19.11.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  8. doradztwo zawodowe

   

  Piątek 20.11.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5.j. polski 

  6.zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Poniedziałek 09.11.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 10.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 11.11.2020 - Dzień wolny od zajęć

   

   

  Czwartek 12.11.2020

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  13.11.2020

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek 09.11.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.15-08.45

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 10.11.2020

  1.historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3.j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 11.11.2020 - dzień wolny od zajęć

   

  Czwartek 12.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  4. technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek 13.11.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4.godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek  09.11.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 10.11.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia -  telekonferencja w godzinach  10.00 - 10.30 (w piątek)

  7. zkk

  Środa 11.11.2020 - dzień wolny od zajęć

   

   

  Czwartek 12.11.2020

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2.j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5. informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek 13.11.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 09.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

  8. doradz. zawodowe

   

  Wtorek 10.11.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 11.11.2020 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

   

   

  Czwartek 12.11.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  13.11.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35/10.40- 11.25

  5. historia

  6. j. angielski

  Klasa VIII

  Poniedziałek 09.11.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 10.11.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  11.11.2020- dzień wolny od zajęć

   

   

  Czwartek  12.11.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25

      zadanie z j. angielskiego

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  8. doradztwo zawodowe

   

  Piątek 13.11.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j. polski 

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Wtorek 03.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia - nieobecność nauczyciela

  3. przyroda

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia rodz.

   

  Środa 04.11.2020

  1. religia - nieobecność nauczyciela

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35 - nieobecność nauczyciela

  3. godz. wychowawcza

  4.j. polski

  5. technika - telekonferencja godz. 11.45

  6. w-f

   

  Czwartek 05.11.2020

  1. j, angielski

  2. muzyka

  3.j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia 

  6.przyroda

   

  Piątek 06.11.2020

  1. informatyka -telekonferencja godz.8.00

  2.plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Wtorek 03.11.2020

  1. historia

  2. biologia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f

   

  Środa 04.11.2020

  1. historia 

  2. religia - nieobecność nauczyciela

  3. w-f

  4. matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach 11.40 - 12.25

  6. j. angielski - test na Teams godz. 9:00

  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 05.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25-nieobecność nauczyciela

  4. technika

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek 06.11.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski 

  4. godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Wtorek 03.11.2020

  1. j.angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 - nieobecność nauczyciela

  2. j. polski 

  3. w-f

  4. matematyka

  5. plastyka

  6.historia

  7. zkk

  Środa 04.11.2020

  1. matematyka

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  3. religia - nieobecność nauczyciela

  4. historia 

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 - 12.25- nieobecność nauczyciela

  6. geografia - telekonferencja godz. 13.15

  7. zdw

   

  Czwartek 05.11.2020

  1. biologia

  2. j. polski 

  3.j. polski

  4.godz. wych.

  5. informatyka

  6. w-f

   

  Piątek 06.11.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5.technika -telekonferencja 11.45

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Wtorek 03.11.2020 r.

  1.fizyka

  2. j. niemiecki- nieobecność nauczyciela

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7. j. polski

   

  Środa 04.11.2020 r.

  1. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

  2. matematyka

  3. historia

  4. religia - nieobecność nauczyciela

  5. chemia - telekonferencja godz. 10.15

  6. muzyka

  7.informatyka

   

  Czwartek 05.11.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  2. j. angielski

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia

  6. j. niemiecki - nieobecność nauczyciela

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek 06.11.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4.j. polski-  telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. historia

  6. j, angielski

   

   

  Klasa VIII

  Wtorek 03.11.2020

  1. j. niemiecki - nieobecność nauczyciela

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia - nieobecność nauczyciela

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 - nieobecność nauczyciela

  5. fizyka

  6.j. polski

  7. biologia

   

  Środa 04.11.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. w-f

  3. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  4.informatyka

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  7. chemia - telekonferencja godz. 12.15

   

  Czwartek  05.11.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie

  5.matematyka

  6. j. angielski

  7. j. niemiecki - nieobecność nauczyciela

  8. doradztwo zawodowe

   

  Piątek 06.11.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j. polski 

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Poniedziałek 26.10.2020

  1.Informatyka dyr.

  2. J. angielski

  3. Matematyka

  4. J. polski

  5. Muzyka

   

  Wtorek 27.10.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia - nieobecność nauczyciela

  3. w-f

  4. przyroda

  5. j.polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.256

   

  Środa 28.10.2020

  1. religia - nieobecność nauczyciela

  2. j.angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. godz.wych

  4. j.polski

  5. wychowanie do życia w rodzinie

  6. w-f

   

  Czwartek 29.10.2020

  1. matematyka

  2. technika

  3. j.polski

  4. przyroda

  5. historia - nieobecność nauczyciela

  6. j.angielski

   

  Piątek 30.10.2020

  1. informatyka

  2. plastyka

  3. j.polski

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek 26.10.2020

  1. Religia - nieobecność nauczyciela

  2. Informatyka

  3. J. angielski

  4. Matematyka

  5. Muzyka

   

  Wtorek 27.10.2020

  1. historia - nieobecność nauczyciela

  2. matematyka

  3. technika

  4. j.polski - nieobecność nauczyciela

  5. j.polski - nieobecność nauczyciela

   

  Środa 28.10.2020

  1. historia - nieobecność nauczyciela

  2. religia - nieobecność nauczyciela

  3. w-f

  4. matematyka

  5. j.polski - nieobecność nauczyciela

  6. j.angielski

  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 29.10.2020

  1. j.angielski

  2. biologia

  3. matematyka

  4. w-f

  5. w-f

  6. j.polski - nieobecność nauczyciela

   

  Piątek 30.10.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j.polski - nieobecność nauczyciela

  4. godzina wychowawcza

  5. wychowanie do życia w rodzinie

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek 26.10.2020

  1. Plastyka

  2. Matematyka

  3. Religia - nieobecność nauczyciela

  4. inf dyr.

  5. W-f

  6. J. polski - nieobecność nauczyciela

  7. Godz.wych - nieobecność nauczyciela

   

   

  Wtorek 27.10.2020

  1. j.angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j.polski - nieobecność nauczyciela

  3. j.polski - nieobecność nauczyciela

  4. w-f

  5. w-f

  6. matematyka

  7. zkk

   

  Środa 28.10.2020

  1. matematyka

  2. j.polski - nieobecność nauczyciela

  3. religia - nieobecność nauczyciela

  4. historia - nieobecność nauczyciela

  5. j.angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 - 12.25

  6. geografia

   

  Czwartek 29.10.2020

  1. wychowanie do życia w rodzinie

  2. biologia

  3. j.angielski

  4. technika

  5. informatyka

  6. w-f

   

  Piątek 30.10.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. historia - nieobecność nauczyciela

  5. j.polski - nieobecność nauczyciela

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność - nieobecność nauczyciela

  Klasa VII

  Poniedziałek 26.10.2020 r.

  1. Matematyka

  2. Religia - nieobecność nauczyciela

  3. J. polski

  4. Geografia

  5. Chemia

  6. W-f

  7. Historia - nieobecność nauczyciela

   

  Wtorek 27.10.2020 r.

  1. fizyka

  2. j.niemiecki - nieobecność nauczyciela

  3. biologia

  4. godzina wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. j.angielski

  7. j.polski

   

  Środa 28.10.2020 r.

  1. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

  2. matematyka

  3. historia - nieobecność nauczyciela

  4. religia - nieobecność nauczyciela

  5. j.polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  6. muzyka

  7. informatyka

   

  Czwartek 29.10.2020 r.

  1. j.polski

  2. j.angielski

  3. plastyka

  4. fizyka

  5. biologa

  6. j.niemiecki - nieobecność nauczyciela

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek 30.10.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j.polski -  telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  3. chemia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  4. muzyka

  5. w-f

  6. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  7. j.angielski

  Klasa VIII

  Poniedziałek 26.10.2020 r. 

  1. Godz.wych.

  2. J.polski

  3. Geografia

  4. Religia - nieobecność nauczyciela

  5. Matematyka

  6. J. angielski

  7. Historia

  8. W-f

   

  Wtorek 27.10.2020

  1. j.niemiecki - nieobecność nauczyciela

  2. fizyka

  3. religia - nieobecność nauczyciela

  4. j.angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25

  5. biologia

  6. j.polski

  7. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

   

  Środa 28.10.2020

  1. j.angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. historia

  3. j.polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  4. informatyka

  5. w-f

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  7. chemia

   

  Czwartek 29.10.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. j.polski - konferencja

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie

  5. matematyka

  6. fizyka

  7. j.niemiecki - nieobecność nauczyciela

  8. doradztwo zawodowe - nieobecność nauczyciela

   

  Piątek 30.10.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j.polski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

   

Szkolny zestaw programów nauczania

Załącznik nr 1

do uchwały nr 3/2019/2020 Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole

zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY

W I ETAPIE EDUKACYJNYM KL. I – III , ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ,

W II ETAPIE EDUKACYJNYM KL. IV – VIII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W BRZEŹNICY BYCHAWSKIEJ W ROKU SZKONYM 2019/2020

Kontynuuj czytanie

Zestaw podręczników

Załącznik nr 1

do uchwały nr 5/2019/20 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

 1. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

w sprawie opinii o ustalonym przez Dyrektora zestawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych

 

 

Szkolny Zestaw Podręczników w roku szkolnym 2019/2020

w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

 

I ETAP EDUKACYJNY

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Wychowanie przedszkolne

 

Język angielski

 

Religia

O

Wiesława Żaba Żabińska

 

 

Rebecca Adlard

 

 

Ks. Marian Zając

KOLOROWY START  Z PLUSEM -roczne przygotowanie przedszkolne

 

 

English Play Box3

 

 

Jezus moim przyjacielem

 

MAC

 

 

 

Nowa Era

 

Gaudium

LU-02-01/10-LU-1/17

Edukacja wczesnoszkolna

I

Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz

 

Ks.Piotr Goliszek

Elementarz Odkrywców

 

 

 

 

 

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa

Nowa Era

 

 

 

 

Gaudium

II

 

 

Ks.Piotr Goliszek

Elementarz Odkrywców

 

Kochamy Pana Jezusa

 

Nowa Era

790/3/2018

Gaudium

AZ-12-01/10-LU-3/13

III

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz,Joanna Winiecka-Nowak

 

Ks.Piotr Goliszek

 

 

Elementarz Odkrywców

 

 

 

 

 

Przyjmujemy Pana Jezusa

 

790/6/2019

 

 

 

 

Gaudium

AZ-13-01/10-LU-4/14

Język angielski

I – III

 

 

 

 

Jeniffer Heath

RebecAdlard, Dorota  Sikora –Banasik, Marta  Mrozik, Alina Łubecka

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello Explorel 1

 

 

 

Hello Explorel 2

 

 

 

Hello Explorel3

 

 

Nowa Era

830/1/2017

 

 

830/2/2018

 

 

 

 

230/3/2019

 

  

II ETAP EDUKACYJNY

KLASA  IV

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język angielski

Jenifer Heath

Michele Crowford

Marta Mrozik

Katarzyna Kłopska

 

,, Junior Explorer 4 ’’

 

 

Nowa Era

837/3/2017

 

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 4 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

 

Nowa Era

Język polski

 Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

 

Nowe słowa na start !

 

Nowa Era

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska

Marta  Jucewicz

M. Karpiński

Piotr Zarzycki

 

Matematyka z plusem dla klasy 4

GWO

 

Muzyka

Monika Gromek

Grażyna Kibach

 

 

Lekcja Muzyki  

Podręcznik do muzyki dla klas 4

NOWA ERA

852/1/2017

Plastyka

Jadwiga Lukas Krystyna Onak

 

 

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

NOWA ERA

903/1/2017

Przyroda

Maria Marko – Worłowska

Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

 

Tajemnice przyrody

Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej

 

Nowa Era

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

,,Jak to działa ?’’

Nowa Era

295/1/2017

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

 

Religia

Ks. Waldemar Janiga

 

Jestem Chrześcijaninem

Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

Informatyka

Michał  Kęska

 

,, Lubię to ”

Nowa Era

847/1/2017

  

KLASA V

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język angielski

Jenifer Heath

Michele Crowford

Marta Mrozik

Katarzyna Kłopska

 

,, Junior Explorer 5”

 

 

 

Nowa Era

837/2/2018

Historia i społeczeństwo

 

Grzegorz Wojciechowski

 

 

,,Wczoraj i dziś” 

-podręcznik do historii dla kl. V szkoły podstawowej

 

Nowa Era

 

Język polski

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

 

,, Nowe Słowa na start! ’’

Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

.

 

Nowa Era

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska

Marta  Jucewicz, M.Karpiński

Piotr Zarzycki

Matematyka z plusem  klasa 5

 

GWO

Muzyka

 

Monika Gromek

Grażyna Kibach

Lekcja muzyki

NOWA ERA

903/2/2018

Plastyka

Jadwiga Lukas Krystyna Onak

 

,,Do dzieła ’’                                         Podręcznik do plastyki dla klas V szkoły podstawowej

NOWA ERA

Biologia

Maria Sęktas

Joanna stawarz

 

Puls życia

Nowa Era

 

 

Geografia

Feliks Szlajfer

Zbigniew Zaniewicz

Tomasz Rachwał

Roman Malarz

Planeta Nowa

Nowa Era

Technika

 

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

,,Jak to działa ?’’

 

Nowa Era

295/2/2018

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

 

Religia

Ks. Waldemar Janiga

Wierzę w Boga

Gaudium

AZ-22-01/10-LU-2/13

Informatyka

Michał Kęska

 

,, Lubię to ”

Nowa Era

847/2/2018

 

KLASA VI

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język angielski

Jenifer Heath

Michele Crowford

Marta Mrozik

Katarzyna Kłopska

,, Junior Explorer 6”

 

 

Nowa Era

837/3/2019

 

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

 

 

,,Wczoraj i dziś” 

-podręcznik do historii i społeczeństwa dla kl. VI szkoły podstawowej                  

Nowa Era

 

 

Język polski

Marlena Derlukiewicz, Anna Klimowicz

 

 

Anna Wojciechowska

Agnieszka Marcinkiewicz

 

,, NOWE Słowa na start ’’

 

 

Nowa Era

907/3/2019

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska

M. Jucewicz, M. Karpiński,

 Nowa Matematyka z plusem  klasa 6                 

GWO

 

Muzyka

Monika Gromek

Grażyna Kibach

 

Lekcja muzyki  

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

NOWA ERA

852/3/2019

 

Plastyka

Jadwiga Lukas Krystyna Onak

 

,,Do dzieła ’’                                         Podręcznik do plastyki dla klas 6 szkoły podstawowej

NOWA ERA

Biologia

 

Puls życia

Podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej

 

Nowa Era

844/2/19

Technika

 

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

,,Jak to działa ?’’

 

Nowa Era

295/3/2019

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

 

Religia

Ks. Waldemar Janiga

 

Wierzę w Kościół

 

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-2/14

Informatyka

Michał Kęska

 

,, Lubię to ”

Nowa Era

847/3/2018

 

KLASA VII

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język angielski

Angela Bandis,

Diana Shotton

,,Teen Explorer 7’’

Nowa Era

837/4/2017

Historia

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

 

Wczoraj i dziś. Klasa 7 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

 

Nowa Era

877/4/2017

Język polski

 Joanna Kościerzyńska

Małgorzata Chmiel

Maciej Szulc

Agnieszka Gorzałczyńska- Mróz

Nowe Słowa na start

Nowa Era

907/4/2017

Matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

 Nowa Matematyka z plusem  7.

GWO

 

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

852/4/2017

 

 

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

 

 

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Biologia

Małgorzata Jefimow

 

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

844/4/2017

Geografia

Roman Malarz,

Mariusz Szubert

Planeta Nowa 

Nowa Era

 

Chemia

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

 

Chemia Nowej Ery

Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

 

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

 

Spotkania z fizyką

 

Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

885/2/18

Język niemiecki

Jolanta Kamińska

Das ist deutsch! KOMPAKT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

Podręcznik i ćwiczenia

Nowa Era

 

   

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

 

Religia

Ks. Paweł Mąkosa

 

Spotykamy Twoje słowo              + karta pracy

Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12

Informatyka

Grażyna Koba

 

,, Lubię to”

Nowa Era

847/4/2017

 

KLASA VIII

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język angielski

Angela Bandis,

Diana Shotton

 

,,Teen Explorer 8’’

Nowa Era

837/4/2018

Historia

Robert Śmigielski

Agnieszka Zielińska

 

Wczoraj i dziś                         Podręcznik do historii dla  klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Język polski

 Joanna Kościerzyńska

Małgorzata Chmiel

Maciej Szulc

Agnieszka Gorzałczyńska- Mróz

Nowe słowa na start

Podręcznik do j. polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

 Nowa Era

907/5/2018

Matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

 

 Matematyka z plusem 

Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

GWO

 

Biologia

Beata Sągin

Andrzej Boczarowski 

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

844/3/2018

Geografia

Tomasz Rachwał

Dawid Szczypiński

Planeta Nowa 

Nowa Era

 

Chemia

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

Chemia Nowej Ery

Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

 

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

Spotkania z fizyką

 

Podręcznik do fizyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

885/2/2018

Język niemiecki

Jolanta Kamińska

Das ist deutsch! KOMPAKT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej poziom A1+

Podręcznik i ćwiczenia

Nowa Era

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości

Rubikon

Wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka

Arkadiusz Janicki

Aleksandra Kucio-Maćkowska

Dziś i Jutro

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Żyje i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

Ks. Paweł Mąkosa 

Z Tobą idę przez życie            

Gaudium

AZ-32-01/10-Lu-1/13

Informatyka

Grażyna Koba

,, Lubię to”

Nowa Era

847/5/2018

 

 

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___