Skip to main content
Zdjęcie Szkoły w Brzeźnicy Bychawskiej

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego
W Brzeźnicy Bychawskiej

Małgorzata Potręć
e-mail: inspektor@cbi24.pl

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

3) Zarządzenie nr 6/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej z dnia 22 października 2019 r.  w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole.

Skip to content