Logo

Uchwała NR 3/2019/2020

z dnia 24.10.2019 r.

Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

 

sprawie zaopiniowania kontynuacji monitoringu wizyjnego w szatni okryć wierzchnich

 

Podstawa prawna:

Art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59) oraz rozporządzenia MEN z dnia 13 marca 2017r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r., poz.649).

 

1

Pozytywnie opiniuje zaproponowaną przez Dyrektora kontynuację działania monitoringu wizyjnego w szatni okryć wierzchnich w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

 

2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2019 r.

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___