Logo

Uchwała NR 2/2019/2020

z dnia 24.10.2019 r.

Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

 

w sprawie zaopiniowania montażu dodatkowych kamer monitoringu wizyjnego

 

Podstawa prawna:

Art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59) oraz rozporządzenia MEN z dnia 13 marca 2017r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r., poz.649).

 

1

Samorząd uczniowski pozytywnie opiniuje zaproponowaną przez Dyrektora zmianę dotyczącą montażu dwóch dodatkowych kamer monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

 

 

2

Lokalizacja kamer opisana jest i uzasadniona w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2019 r.

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___