Skład

Przewodniczący
Jakub Wiśniewski

Z - ca przewodniczącego
Iga Greguła

Sekretarz
Piotr Polak