Logo

Trójki Klasowe

Przedszkole

Przewodniczący
Michał Gołębiowski

Z-ca Przewodniczącego
Ewelina Pomian

Skarbnik
Beata Pawłowska

Klasa 0

Przewodniczący


Z-ca Przewodniczącego


Skarbnik

Klasa I

Przewodniczący


Z-ca Przewodniczącego


Skarbnik

Klasa II

Przewodniczący


Z-ca Przewodniczącego


Skarbnik

Klasa III

Przewodniczący


Z-ca Przewodniczącego


Skarbnik


Klasa IV

Przewodniczący


Z-ca Przewodniczącego


Skarbnik


Klasa V

Przewodniczący


Z-ca Przewodniczącego


Skarbnik

Klasa VI

Przewodniczący


Z-ca Przewodniczącego


Skarbnik

Klasa VII

Przewodniczący


Z-ca Przewodniczącego


Skarbnik

Klasa VIII

Przewodniczący


Z-ca Przewodniczącego


Skarbnik

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___