Logo

Składka na Radę Rodziców

Szanowni Państwo 

 

Składka na fundusz Rady Rodziców, na rok szkolny 2021/2022 pozostaje na poziomie z lat ubiegłych.

Zależna jest od ilości dzieci uczęszczających do szkoły w danej rodzinie i wynosi:

 

- 50zł (pierwsze dziecko),

- 45 zł (drugie dziecko),

- 40 zł (trzecie i każde kolejne dziecko). 

 

Prosimy o dokonanie wpłat do połowy grudnia.

Wpłaty możemy dokonać przelewem na rachunek:

 

Nazwa odbiorcy:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Bychawskiej 

Numer rachunku:

36 8042 0006 0860 0309 2000 0010

 

W tytule przelewu wpisujemy imię, nazwisko dziecka i klasę.

Jeżeli przelew wykonywany jest łącznie na kilkoro dzieci, wpisujemy w tytule wszystkie imiona, nazwisko (nazwiska), klasy.

 

Rachunek prowadzony jest przez BS w Parczewie. Wpłat można również dokonywać w oddziale banku w Niedźwiadzie.

 

Wzorem lat ubiegłych składki przeznaczone zostaną na bieżące działania zaplanowane przez Radę Rodziców, mające na celu m.in.: motywowanie naszych dzieci do osiągania możliwie najlepszych wyników w nauce, poprawianie warunków nauki, organizowanie form rozrywki dla dzieci w czasie poza nauką, itp.

Realizacja niniejszych działań możliwa jest dzięki Państwa wpłatom.

 

 

Z poważaniem 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 

w Brzeźnicy Bychawskiej 

 

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___