Logo

Składka na Radę Rodziców

Szanowni Państwo 

 

Składka na fundusz Rady Rodziców, na rok szkolny 2022/2023 zależna jest od ilości dzieci uczęszczających do szkoły w danej rodzinie i wynosi:

 

- 60zł (pierwsze dziecko),

- 55 zł (drugie dziecko),

- 50 zł (trzecie i każde kolejne dziecko). 

 

 

Wpłaty możemy dokonać przelewem na rachunek:

 

Nazwa odbiorcy:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Bychawskiej 

Numer rachunku:

36 8042 0006 0860 0309 2000 0010

 

W tytule przelewu wpisujemy imię, nazwisko dziecka i klasę.

Jeżeli przelew wykonywany jest łącznie na kilkoro dzieci, wpisujemy w tytule wszystkie imiona, nazwisko (nazwiska), klasy.

 

Rachunek prowadzony jest przez BS w Parczewie. Wpłat można również dokonywać w oddziale banku w Niedźwiadzie.

 

Wzorem lat ubiegłych składki przeznaczone zostaną na bieżące działania zaplanowane przez Radę Rodziców, mające na celu m.in.: motywowanie naszych dzieci do osiągania możliwie najlepszych wyników w nauce, poprawianie warunków nauki, organizowanie form rozrywki dla dzieci w czasie poza nauką, itp.

Realizacja niniejszych działań możliwa jest dzięki Państwa wpłatom.

 

 

Z poważaniem 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 

w Brzeźnicy Bychawskiej 

 

Prezydium

Przewodniczący

Michał Gołębiowski

 

Zastępca Przewodniczącego

 Ela Polak 

 

Sekretarz

Julita Kozak

 

Skarbnik

Iwona Jakubowska

Trójki Klasowe

Przedszkole

Przewodniczący
Michał Gołębiowski

Z-ca Przewodniczącego
Ewelina Pomian

Skarbnik
Beata Pawłowska

Klasa 0 (Misie)

Przewodniczący
Justyna Bącławek

Z-ca Przewodniczącego
Paulina Mazur

Skarbnik
Kamila Sidor

Klasa I

Przewodniczący
Arkadiusz Sokołowski

Z-ca Przewodniczącego
Dorota Kolanowska

Skarbnik
Magdalena Jakubowska

Klasa II

Przewodniczący
Julita Kozak

Z-ca Przewodniczącego
Iwona Sokołowska-Wróbel

Skarbnik
Anna Dzięcioł

Klasa III

Przewodniczący
Monika Sągała

Z-ca Przewodniczącego
Bożena Danił

Skarbnik
Agnieszka Nankiewicz

Klasa IV

Przewodniczący
Dorota Kolanowska

Z-ca Przewodniczącego
Dorota Wołosz

Skarbnik
Anna Marzęta

Klasa V

Przewodniczący
Iwona Sidor

Z-ca Przewodniczącego
Magdalena Miszczuk

Skarbnik
Mieczysław Szulik

Klasa VI

Przewodniczący
Agnieszka Siwek

Z-ca Przewodniczącego
Agnieszka Wasak

Skarbnik
Anna Malesa

Klasa VII

Przewodniczący
Agnieszka Borzęcka

Z-ca Przewodniczącego
Bernarda Żytkowska

Skarbnik
Alicja Wesołowska

Klasa VIII

Przewodniczący
Ela Polak

Z-ca Przewodniczącego
Ewelina Zielińska

Skarbnik
Karolina Miciuła

Uchwała nr 7/2019-2020

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.10.2019 r.

 

sprawie zaopiniowania kontynuacji monitoringu wizyjnego w szatni okryć wierzchnich

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 6/2019-2020

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.10.2019 r.

 

sprawie założenia dodatkowych kamer monitoringu wizyjnego

 

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 5/2019-2020

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.10.2019 r.

 

sprawie zaopiniowania kontynuacji monitoringu wizyjnego w szkole

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 4/2019-2020

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 19.09.2019 r.

 

sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019-2020

 

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 3/2019-2020

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 19.09.2019 r.

 

w sprawie Pięcioletniego Programu Rozwoju Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

na lata 2019/20-2024/25

 

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 2/2019-2020

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 19.09.2019 r.

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 1/2019-2020 Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie wyboru firmy ubezpieczeniowej w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia NNW  

 

Czytaj Uchwałę

Regulamin

Regulamin Rady Rodziców

w

Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

Kontynuuj czytanie

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___