Logo

Zarządzenie NR 9/2020-2021 z dnia 29.09.2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w sprawie  pełnienia obowiązków dyrektora szkoły podczas jego nieobecności

Zarządzenie NR 9/2020-2021

z dnia 29.09.2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

w sprawie  pełnienia obowiązków dyrektora szkoły podczas jego nieobecności

       Na podstawie art.39.ust.7 ustawy o systemie oświaty. 

1

 

Niniejszym upoważniam Panią Ewę Gregułę-Szysiak nauczyciela Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej do kierowania szkołą podczas mojej nieobecności w dniach  30.09.2020r.-02.10.2020r.  w placówce oraz określam   zakres kompetencji w ramach zastępowania :

 

  1. Kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły i podejmowanie decyzji zapewniających prawidłowy przebieg tego procesu, zgodnie z programem pracy  i organizacją szkoły;
  2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy szkoły oraz podejmowania niezbędnych decyzji w celu utrzymania bezpieczeństwa uczniów i pracowników;
  3. Wykonywanie bieżących zadań związanych z zarządzaniem placówką, w tym reprezentowanie placówki, nadzór i kontrola pracy pracowników szkoły;
  4. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem mienia szkolnego i podejmowanie decyzji w celu ochrony mienia.

 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września  2020 roku.

 

 

Brzeźnica Bychawska, dnia 25.09.2020 r.              

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

Patrycja Jankowska

 

pobierz zarządzenie

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___