Logo

Uchwała nr 12/2019-2020

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 25.10.2019 r.

 

sprawie zaopiniowania kontynuacji monitoringu wizyjnego w szatni okryć wierzchnich

 

 

Na  podstawie Uchwały Nr 156/2007 Rady Ministrów z dnia 5 września 2007 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny szkołach i placówkach” zmieniona Uchwałą Nr 104/2008 z dnia 12 maja 2008 r., art. 108a ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

 

 

1

Pozytywnie opiniuje zaproponowaną przez Dyrektora kontynuację działania monitoringu wizyjnego w szatni okryć wierzchnich w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

 

 

2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.10.2019 r

Pobierz Uchwałę

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___