Logo

Uchwała nr 5/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

w sprawie opinii  o ustalonym przez dyrektora zestawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych  

 

 

Na podstawie art. 22ab ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz. U. z 2018  poz.1457 )  uchwala co następuje:                                                          

1

Rada Pedagogiczna wyraża pozytywną opinię na temat podręczników, materiałów edukacyjnych  oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w klasach I-VIII w roku szkolnym 2019-2020.

2

Ustalony zestaw podręczników, materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w danym roku szkolnym Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości.

3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 września 2019 r.

 

Załącznik: Zestaw podręczników w roku szkolnym 2019/2020

 


Pobierz Uchwałę

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___