Logo

Dni wolne w roku szkolnym 2019/20

DATA

OPIS

PODSTAWA PRAWNA

14.10.2019 (poniedziałek)

Święto Edukacji Narodowej dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 ze zm.

01.11.2019 (piątek)

Święto Wszystkich Świętych

USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28)

11.11.2019 (poniedziałek)

Dzień Niepodległości

USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28)

23.12.2019 – 01.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  Nr  46,  poz.  432, z  późn.  zm.)  oraz  §  3  ust. 1  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

02.01.2020 (czwartek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

§ 5 rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dn. 28 sierpnia 2017 r., poz. 1603)

03.01.2020 (piątek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06.01.2020 (poniedziałek)

Święto Trzech Króli

USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28)

13.01.2020 – 26.01.2020

Ferie zimowe

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  Nr  46,  poz.  432,  z późn.  zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

09.04.2020 – 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  Nr  46,  poz.  432,  z późn.  zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

21.04.2020 (wtorek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzamin ósmoklasisty z języka polskiego)

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia  1  sierpnia  2017  r. w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

22.04.2020 (środa)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzamin ósmoklasisty z matematyki)

23.04.2020 (czwartek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego)

01.05.2020 (piątek)

Święto Pracy

USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28)

11.06.2020 (czwartek)

Święto Boże Ciało

USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28)

12.06.2020 (piątek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

§ 5 rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dn. 28 sierpnia 2017 r., poz. 1603)

27.06.2020 – 31.08.2020

Ferie letnie

§  3  ust.  1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18kwietnia  2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  Nr  46,  poz.  432, z późn.  zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___