Logo

Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

DATA

OPIS

PODSTAWA PRAWNA

15.10.2021 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 ze zm.

01.11.2021 

Święto Wszystkich Świętych

USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28)

12.11.2021 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28)

23.12.2021 – 01.01.2022

Zimowa przerwa świąteczna

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  Nr  46,  poz.  432, z  późn.  zm.)  oraz  §  3  ust. 1  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

07.01.2022 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

§ 5 rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dn. 28 sierpnia 2017 r., poz. 1603)

USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28)

06.01.2022

Święto Trzech Króli

14.02.2022 – 27.02.2022

Ferie zimowe

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  Nr  46,  poz.  432,  z późn.  zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

14.04.2021 – 18.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  Nr  46,  poz.  432,  z późn.  zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

02.05.2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

§ 5 rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dn. 28 sierpnia 2017 r., poz. 1603)

24.05.2022 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzamin ósmoklasisty z języka polskiego)

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia  1  sierpnia  2017  r. w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

25.05.2022 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzamin ósmoklasisty z matematyki)

26.05.2022 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego)

16.06.2022 (czwartek)

Święto Boże Ciało

USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28)

17.06.2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

§ 5 rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dn. 28 sierpnia 2017 r., poz. 1603)

24.06.2022

Zakończenie roku szkolnego

§  3  ust.  1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18kwietnia  2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  Nr  46,  poz.  432, z późn.  zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___