Logo

Informacja- zajęcia wspomagające

Od dnia 02 września do 22 grudnia w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej prowadzone będą zajęcia wspomagające. Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego . Są przeznaczone dla uczniów klas IV, V, VI, VII, VIII. szkół podstawowych. Będą odbywały się w szkole.                                                                                                                                                           Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 
 
 

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___