Logo

Plan pracy samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

OPIEKUN SAMORZĄDU: WIOLETTA WIŚNIEWSKA

 

„Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu”

Dan Brown

 

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

 

 1. Działalność statutowa
 2. Działalność charytatywna
 3. Działalność kulturalno-oświatowa

 

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

 

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw

 

Efektem działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły jest:

 

 • wzrost aktywizacji  i  uspołecznienia  uczniów  oraz  wdrożenie  ich  do  samodzielności  poprzez  rozwój  samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt

 

 

 

MIESIĄC

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym.

1.     Wybór samorządów klasowych.

2.     Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego.

3.     Ułożenie planu pracy na dany rok szkolny w porozumieniem z przedstawicielami SU. Uaktualnienie planu pracy (w razie potrzeby).

4.     Wybór przewodniczącego SU, zastępcy oraz skarbnika.

5.     Ustalenie terminów zebrań SU i spotkań z Dyrekcją.

6.     Prowadzenie dokumentacji SU (protokoły ze spotkań)

7.     Przepływ informacji:

●        komunikaty ustne

●        tablica informacyjna na parterze

●        strona szkolna  www.

8.     Konsultować co roku treści programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły z Samorządem Uczniowskim.

 

wychowawcy klas opiekun SU

 

 

opiekun SU

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas

Dzień Chłopaka

1.     Plebiscyt na najsympatyczniejszego chłopaka w szkole.

2.     Życzenia dla wszystkich chłopaków .

 

Samorząd Uczniowski

PAŹDZIERNIK

Ślubowanie klasy pierwszej

1. Powitanie pierwszaków podczas ślubowania.

Samorząd Uczniowski

 

 

Dzień Patrona Szkoły

1. Reprezentacja Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości.

opiekun SU

Dzień Edukacji Narodowej

2. Krótka uroczystość w sali gimnastycznej  szkolnej. Złożenie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły.
3. Konkurs na rymowankę o ulubionym nauczycielu / wykonanie portretu nauczyciela.

 

opiekun SU

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

Udział w akcji „Znicz”

1.     Reprezentacja SU wraz z innymi uczniami uda  się na cmentarz.

2.     Porządkowanie grobów poległych żołnierzy, grobów opuszczonych, szkolna zbiórka zniczy,

świeczek (październik)

opiekun SU wolontariat

Uroczystość z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości (11 listopada)

1.     Przygotowanie gazetki ściennej.

2.     Akademia upamiętniająca to święto.

nauczyciele historii

Światowy Dzień Życzliwości (21 listopada)

1. Kartka życzliwości.

Opiekun SU wolontariat

Andrzejki (30 listopad)

1. Organizacja wróżb dla wszystkich chętnych na

korytarzach szkolnych .

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

Mikołajki szkolne

1. Organizacja konkursów tematycznych.

SU

Akcja „Góra Grosza”

1. Zbiórka drobnych monet na cele charytatywne

wśród wszystkich uczniów naszej szkoły.

opiekun SU wolontariat

„Obudź w sobie anioła”

1.     Zbiórka słodyczy i maskotek na rzecz dzieci i biednych rodzin.

2.     Każda klasa tworzy paczkę.

Samorząd Uczniowski wolontariat wychowawcy klas

Jasełka, wigilie klasowe

1.     Uroczystość w sali szkolnej – Jasełka.

2.     Konkurs na najładniej wystrojoną klasę oraz kartkę świąteczną.

3.     Wigilie zorganizowane w salach.

Samorząd      Uczniowski

 

wychowawcy klas

STYCZEŃ

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

1. Czynny udział SU i zaangażowanie innych

uczniów w kweście ulicznej WOŚP.

wolontariat

LUTY

Walentynki (14 luty)

1. poczta walentynkowa

Samorząd Uczniowski

Wolontariat

 

 

 

MARZEC

Dzień Kobiet (8 marca)

1. Złożenie życzeń i wręczenie słodkich upominków.

Samorząd Uczniowski

Pierwszy Dzień Wiosny (21 marca)

1.     Okolicznościowa gazetka.

2.     Konkursy tematyczne.

3.     Dzień Samorządności

opiekun SU

 

Obchody Dnia Ziemi

Ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.

 

opiekun SU

KWIECIEŃ

 

 

 

 

 

MAJ

Obchody Dnia Konstytucji 3 Maja

1.     Uroczystość szkolna.

2.     Przygotowanie gazetki ściennej.

nauczyciele historii i WOS opiekun SU

Światowy Dzień bez Papierosa (31 maja)

1.  Promowanie zdrowego trybu życia.

2.  Rozdawanie na holu owoców.

3.  Informacje na temat szkodliwości papierosów

Samorząd Uczniowski

wolontariat

wychowawcy klas

 

Dzień Matki

 

1. Wywiady w klasach na temat: ”Za co kocham swoją mamę?” – zamieszczenie najciekawszych na stronie internetowej szkoły.

Samorząd Uczniowski

wolontariat

wychowawcy klas

 

 

 

 

CZERWIEC

Dzień Dziecka

1. Organizacja obchodów

 

opiekun SU

Uroczyste pożegnanie absolwentów.

1.     Uroczyste    zakończenie   roku   szkolnego klasy ósmej.

2.     Wręczenie nagród i dyplomów za wybitne

osiągnięcia.

Samorząd Uczniowski

wychowawcy klas

Organizacja uroczystości zakończenia roku szkolnego.

1.     Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

2.     Wręczenie symbolicznych podarunków.

3.     Apel w sali szkolnej.

Samorząd Uczniowski

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA CAŁOROCZNE

Uczestnictwo w pracy szkoły

Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.

Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

1.     Współpraca SU z:

●        dyrekcją szkoły

●        wychowawcami klas

●        pracownikami obsługi i administracji

●        innymi kołami działającymi na terenie naszej szkoły

2.     Podejmowanie prac społecznych na rzecz klas i szkoły.

3.     Promowanie szkoły w gminie, powiecie i parafii.

4.     Zbieranie opinii uczniów dotyczących ich problemów i pracy szkoły.

5.     Organizowanie samopomocy koleżeńskiej w klasach.

 

opiekun SU wychowawcy klas

 

opiekun SU opiekun SU

wychowawcy klas, opiekun SU

 

 

Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

1. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy wypoczynek.

 

wychowawcy klas

 

Promowanie zdrowego stylu życia.

2.     Walka z nałogami – alkohol, nikotyna, narkotyki

–  prewencja.

●        organizacja Dnia walki z AIDS

●        organizacja Dnia Sportu

3.     Zorganizowanie Dnia Zdrowego Odżywiania.

4.     Spotkanie z przedstawicielami służby zdrowia, policji i innych instytucji (w miarę możliwości i zapotrzebowania).

5.     Opieka nad otoczeniem szkoły. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy. Sprzątanie poszczególnych klas,  przed szkoła według

ustalonego harmonogramu.

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, opiekun SU

 

 

 

Integracja społeczności szkolnej.

Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej.

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

1.     Działalność rozrywkowa: dyskoteki itp. (wg planów wychowawców klas i samorządów klasowych)

2.     Działalność artystyczna:

●        organizowanie konkursów plastycznych i wystaw prac

●        uczestnictwo w konkursach wewnątrz i międzyszkolnych

3.     Działalność sportowo – turystyczna:

●        dni sportu

●        wycieczki klasowe

4.     Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalno – oświatowe (po uzgodnieniu z wychowawcami poszczególnych klas), projekcie filmów,

spektakle teatralne i inne.

wychowawcy klas

 

 

nauczyciele od przedmiotów artystycznych

 

 

opiekun SU, trenerzy, wychowawcy klas (wg kalendarza imprez)

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów artystycznych, opiekun

SU

Wyzwalanie empatii. Samorealizacja poprzez pomoc innym,.

Kształtowanie postawy społecznej.

1.     Pomoc uczniów ludziom chorym, biednym, słabym, starym, cierpiącym (organizowanie akcji charytatywnych, wolontariat doraźny i systematyczny)

2.     Zbiórka odzieży i przyborów szkolnych dla dzieci

rodzin ubogich.

opiekun SU wolontariat

 

Kultywowanie tradycji.

1.     Przeprowadzenie całorocznej akcji „Szczęśliwy Numerek”.

2.     Maraton filmowy.

3.     Międzyklasowy konkurs „Klasa z Klasą”.

4.     Nakrętki dla Antosia.

5.     Akcja całoroczna „Pomagamy Rut”.

6.     Akcja „Złotóweczka dla pieseczka”. (zbiórka karmy dla zwierząt na rzecz schroniska)

7. Pomoc w organizacji Dnia Rodziny.

opiekun SU wszyscy

 

Plan w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie w zależności od potrzeb i okoliczności.

                                                                                                                                    Opracował: Wioletta Wiśniewska i Zarząd Samorządu Uczniowskiego

 

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___