Logo

Trójki Klasowe

Przedszkole

Przewodniczący
Michał Gołębiowski

Z-ca Przewodniczącego
Ewelina Pomian

Skarbnik
Beata Pawłowska

Klasa 0 (Misie)

Przewodniczący
Justyna Bącławek

Z-ca Przewodniczącego
Paulina Mazur

Skarbnik
Kamila Sidor

Klasa I

Przewodniczący
Arkadiusz Sokołowski

Z-ca Przewodniczącego
Dorota Kolanowska

Skarbnik
Magdalena Jakubowska

Klasa II

Przewodniczący
Julita Kozak

Z-ca Przewodniczącego
Iwona Sokołowska-Wróbel

Skarbnik
Anna Dzięcioł

Klasa III

Przewodniczący
Monika Sągała

Z-ca Przewodniczącego
Bożena Danił

Skarbnik
Agnieszka Nankiewicz

Klasa IV

Przewodniczący
Dorota Kolanowska

Z-ca Przewodniczącego
Dorota Wołosz

Skarbnik
Anna Marzęta

Klasa V

Przewodniczący
Iwona Sidor

Z-ca Przewodniczącego
Magdalena Miszczuk

Skarbnik
Mieczysław Szulik

Klasa VI

Przewodniczący
Agnieszka Siwek

Z-ca Przewodniczącego
Agnieszka Wasak

Skarbnik
Anna Malesa

Klasa VII

Przewodniczący
Agnieszka Borzęcka

Z-ca Przewodniczącego
Bernarda Żytkowska

Skarbnik
Alicja Wesołowska

Klasa VIII

Przewodniczący
Ela Polak

Z-ca Przewodniczącego
Ewelina Zielińska

Skarbnik
Karolina Miciuła

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___