Trójki Klasowe

Klasa 0

Przewodniczący
Monika Sągała

Z-ca Przewodniczącego
Agnieszka Nankiewicz

Skarbnik
Magdalena Bartkowicz

Klasa I

Przewodniczący
Piotr Sagan

Z-ca Przewodniczącego
Paulina Mazur

Skarbnik
Bernadeta Żytkowska

Klasa II

Przewodniczący
Anieszka Gębacka

Z-ca Przewodniczącego
Emilia Baran

Skarbnik
Renata Włosek

Klasa III

Przewodniczący
Anna Malesa

Z-ca Przewodniczącego
Kunaszyk Paweł

Skarbnik
Kubik Karolina

Klasa IV

Przewodniczący
Grzegorz Fiutka

Z-ca Przewodniczącego
Ewelina Kłoda

Skarbnik
Alicja Wesołowska

Klasa V

Przewodniczący
Ela Polak

Z-ca Przewodniczącego
Karolina Miciuła

Skarbnik
Ewelina Zielińska

Klasa VI

Przewodniczący
Wójcik Magdalena

Z-ca Przewodniczącego
Miszczuk Magladena

Skarbnik
Greguła Małgorzata

Klasa VII

Przewodniczący
Michał Gołębiowski

Z-ca Przewodniczącego
Agnieszka Chodkiewicz

Skarbnik
Urszula Baran

Klasa VIII

Przewodniczący
Justyna Greguła

Z-ca Przewodniczącego
Anna Dobosz

Skarbnik
Sylwia Woźniak

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___