zebranie z rodzicami

ZEBRANIE Z RODZICAMI

odbędzie się 17 września 2020 r. (czwartek)

 

Rodzice/opiekunowie uczniów z klas I-IV godzina 16.30

klasa I - sala 8

klasa II - sala 6

klasa III - sala 10

klasa IV - sala 7

 

Rodzice/opiekunowie uczniów klas V - VIII godzina 17.00

klasa V - sala 11

klasa VI - sla 9

klasa VII - sala 1

klasa VIII - sala 4

 

UWAGA!!!

Obowiązują procedury bezpieczeństwa http://spbb.niedzwiada.pl/index.php/organizacja-pracy/prawo-wewnatrzszkolne/covid-19/420-proc

Maksymalnie jeden opiekun na jednego ucznia.

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___