Logo

Uchwała nr 6/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

sprawie Pięcioletniego Programu Rozwoju Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

na lata 2019/20-2024/25

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Rada Pedagogiczna

 1.

zatwierdza Pięcioletni Program Rozwoju Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej na lata 2019/20-2024/25.

 2.

Pięcioletni Program Rozwoju Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej na lata 2019/20-2024/25 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pobierz Uchwałę

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___