Logo

Uchwała nr 1/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie zaopiniowania utworzenia komisji i zespołów przedmiotowych, przedmiotowo-zadaniowych i zadaniowych na rok szkolny 2019/2020

 

 

Na podstawie art. 111 pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz § 4 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. U. z dnia 27 marca 2017 r. poz. 649) uchwala się co następuje:

1

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje komisji i zespołów przedmiotowych, przedmiotowo-zadaniowych i zadaniowych na rok szkolny 2019/2020.  Wykaz zespołów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 września 2019 r.

 


Otwórz uchwałę

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___