Logo

Uchwała nr 7/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny 2019-2020  

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe  (tj.: Dz. U. z 2018  poz.996 ze zm.)  uchwala się co następuje:                                                          

1

Rada Pedagogiczna zatwierdza Roczny Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2019-2020.

2

Roczny Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2019-20 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pobierz Uchwałę

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___