Logo

Uchwała nr 4/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie zaopiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

1

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020  przedstawionych przez Dyrektora szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 12 września 2019 r.

2

Wykaz terminów dodatkowych dni wolnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 września 2019 r.

 


Pobierz Uchwałę

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___