Logo

Uchwała nr 2/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych

 

 

Na podstawie art. 70 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 i 1290) uchwala się co następuje:

1

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020.

2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 września 2019 r.

 


Pobierz Uchwałę

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___