Logo

Uchwała nr 15/2019-2020

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 17.04.2020 r.

 

w sprawie opinii arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020

Czytaj uchwałę

Uchwała nr 14/2019-2020

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 09.01.2020 r.

 

w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej dla uczniów klas 1a – 8a w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj Uchwałę

UCHWAŁA NR 13/2019-2020

 

RADY PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W BRZEŹNICY BYCHAWSKIEJ

 

z dnia 18.11.2019 r.

 

sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzenia w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 12/2019-2020

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 25.10.2019 r.

 

sprawie zaopiniowania kontynuacji monitoringu wizyjnego w szatni okryć wierzchnich

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 11/2019/2020

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 25.10.2019 r.

 

sprawie zaopiniowania montażu dodatkowych kamer monitoringu wizyjnego

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 10/2019/2020

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 25.10.2019 r.

 

sprawie zaopiniowania kontynuacji monitoringu wizyjnego w szkole

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 9/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia  i  wprowadzenia  „Punktowego  systemu  oceniania  zachowania  w  Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej”

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 8/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny 2019-2020  

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 7/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny 2019-2020  

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 6/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

sprawie Pięcioletniego Programu Rozwoju Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

na lata 2019/20-2024/25

 

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 5/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 23.09.2019 r.

w sprawie opinii  o ustalonym przez dyrektora zestawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych  

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 4/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie zaopiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 3/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 2/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych

 

Czytaj Uchwałę

Uchwała nr 1/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

z dnia 12.09.2019 r.

w sprawie zaopiniowania utworzenia komisji i zespołów przedmiotowych, przedmiotowo-zadaniowych i zadaniowych na rok szkolny 2019/2020

 

 

Czytaj Uchwałę

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___