Nauka Zdalna

 • Klasa IV

  Poniedziałek 18.01.2021

  1. wychowanie do życia w rodzinie

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (materiały na Teams)

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 19.01.2021

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 20.01.2021 

   1. religia

  2. j. angielski -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 (materiały na Teams)

  3. godz. wych

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. technika - telekonferencja w godzinach 11.45-12.15

  6. w-f

   

  Czwartek 21.01.2021

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  22.01.2021

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek  18.01.2021

  1. religia

  2. wych. do życia w rodzinie

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25  (materiały na Teams)

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 19.01.2021

  1.historia

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3. j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 20.01.2021 

  1. historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. religia

  3. w-f

  4. matematyka  - telekonferencja w godzinach -8.50 - 9.35 -matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach -11.40 – 12.25 

  6. j. angielski- telekonferencja w godzinach 9.40-10.25  (materiały na Teams)

  7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 21.01.2021

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4.technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek  22.01.2021

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4. godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

   

   

  Klasa VI

  Poniedziałek  18.01.2021

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. wychowanie do życia w rodzinie

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 19.01.2021

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia 

  7. zkk

   

  Środa 20.01.2021 

   1. matematyka- telekonferencja

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach  10.40 – 11.25

  3. religia

  4. historia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30 ( w piątek)

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 – 12.25 (materiały na Teams)

  6. geografia

   7. zw z matematyki

   

   

  Czwartek 21.01.2021

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2. j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5.informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek  22.01.2021

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 18.01.2021

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 12.30-13.15

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25 (materiały na Teams)

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

   

   

  Wtorek 19.01.2021 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7.j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 20.01.2021 r. 

  1. j. polski rozwijający zainteresowania

  2. matematyka - telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 

  3. historia - telekonferencja w godzinach 9.00-9.30 

  4. religia

  5. chemia

  6. muzyka

  7. informatyka

   

   

  Czwartek 21.01.2021 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35 (materiały na Teams)

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  22.01.2021 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. historia

  6. j. angielski-materiały na Teams

  Klasa VIII

  Poniedziałek 18.01.2021

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka dyr

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 19.01.2021

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 (materiały na Teams)

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  20.01.2021

  1. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 – 08.45 (materiały na Teams)

  2. w-f

  3. j. polski -  telekonferencja w godzinach 08.50 – 9.35 

  4. informatyka -  telekonferencja w godzinach0 9.40-10.10 (w czwartek)- materiały na Teams

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 – 10.25 

  7. chemia -telekonferencja w godzinach 10.35-11.05

   

   

  Czwartek  21.01.2021

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie - telekonferencja w godzinach 13.15

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 (materiały na Teams)

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 12.35-13.10

   

   

  Piątek 22.01.2021

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j. polski

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Poniedziałek 21.12.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (materiały na Teams)

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 22.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

  Klasa V

  Poniedziałek  21.12.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25  (materiały na Teams)

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 22.12.2020

  1.historia

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3. j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

  Klasa VI

  Poniedziałek  21.12.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 22.12.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia 

  7. zkk

   

  Klasa VII

  Poniedziałek 21.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 12.30-13.15

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25 (materiały na Teams)

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

   

   

  Wtorek 22.12.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7.j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  Klasa VIII

  Poniedziałek 21.12.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka dyr

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 22.12.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 (materiały na Teams)

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

 • Klasa IV

  Poniedziałek 14.12.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (materiały na Teams)

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 15.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 16.12.2020 

   1. religia

  2. j. angielski -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 (materiały na Teams)

  3. godz. wych

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. technika - telekonferencja w godzinach 11.45-12.15

  kartkówka

  6. w-f

   

  Czwartek 17.12.2020

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  18.12.2020

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek  14.12.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25  (materiały na Teams)

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 15.12.2020

  1.historia

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3. j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 16.12.2020 

  1. historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. religia

  3. w-f

  4. matematyka  - telekonferencja w godzinach -8.50 - 9.35 -matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach -11.40 – 12.25 

  6. j. angielski- telekonferencja w godzinach 9.40-10.25  (materiały na Teams)

  7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 17.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4.technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek  18.12.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4. godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek  14.12.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 15.12.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia 

  7. zkk

   

  Środa 16.12.2020 

   1. matematyka- telekonferencja

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach  10.40 – 11.25

  3. religia

  4. historia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30 ( w piątek)

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 – 12.25 (materiały na Teams)

  6. geografia

   7. zw z matematyki

   

   

  Czwartek 17.12.2020

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2. j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5.informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek  18.12.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 14.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 12.30-13.15

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25 (materiały na Teams)

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

   

   

  Wtorek 15.12.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7.j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 16.12.2020 r. 

  1. j. polski rozwijający zainteresowania

  2. matematyka - telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 

  3. historia - telekonferencja w godzinach 9.00-9.30 

  4. religia

  5. chemia

  6. muzyka

  7. informatyka

   

   

  Czwartek 17.12.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35 (materiały na Teams)

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  18.12.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. historia

  6. j. angielski-materiały na Teams

  Klasa VIII

  Poniedziałek 14.12.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka dyr

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 15.12.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 (materiały na Teams)

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  16.12.2020

  1. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 – 08.45 (materiały na Teams)

  2. w-f

  3. j. polski -  telekonferencja w godzinach 08.50 – 9.35 

  4. informatyka -  telekonferencja w godzinach0 9.40-10.10 (w czwartek)- materiały na Teams

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 – 10.25 

  7. chemia -telekonferencja w godzinach 10.35-11.05

   

   

  Czwartek  17.12.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie - telekonferencja w godzinach 13.15

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 (materiały na Teams)

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 12.35-13.10

   

   

  Piątek 18.12.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j. polski

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Poniedziałek 07.12.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (materiały na Teams)

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 08.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 09.12.2020 

   1. religia

  2. j. angielski -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 (materiały na Teams)

  3. godz. wych

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. technika - telekonferencja w godzinach 11.45-12.15

  6. w-f

   

  Czwartek 10.12.2020

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  11.12.2020

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek  07.12.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25  (materiały na Teams)

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 08.12.2020

  1.historia

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3. j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 09.12.2020 

  1. historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. religia

  3. w-f

  4. matematyka  - telekonferencja w godzinach -8.50 - 9.35 -matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach -11.40 – 12.25 

  6. j. angielski- telekonferencja w godzinach 9.40-10.25  (materiały na Teams)

  7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 10.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4.technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek  11.12.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4. godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek  07.12.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 08.12.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia 

  7. zkk

   

  Środa 09.12.2020 

   1. matematyka- telekonferencja

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach  10.40 – 11.25

  3. religia

  4. historia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30 ( w piątek)

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 – 12.25 (materiały na Teams)

  6. geografia

   7. zw z matematyki

   

   

  Czwartek 10.12.2020

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2. j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5.informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek  11.12.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 07.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 12.30-13.15

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25 (materiały na Teams)

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

   

   

  Wtorek 08.12.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 09.12.2020 r. 

  1. j. polski rozwijający zainteresowania

  2. matematyka - telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 

  3. historia - telekonferencja w godzinach 9.00-9.30 

  4. religia

  5. chemia

  6. muzyka

  7. informatyka

   

   

  Czwartek 10.12.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35 (materiały na Teams)

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  11.12.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. historia

  6. j. angielski-materiały na Teams

  Klasa VIII

  Poniedziałek 07.12.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka dyr

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 08.12.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 (materiały na Teams)

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  09.12.2020

  1. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 – 08.45 (materiały na Teams)

  2. w-f

  3. j. polski -  telekonferencja w godzinach 08.50 – 9.35 

  4. informatyka -  telekonferencja w godzinach0 9.40-10.10 (w czwartek)- materiały na Teams

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 – 10.25 

  7. chemia -telekonferencja w godzinach 10.35-11.05

   

   

  Czwartek  10.12.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie - telekonferencja w godzinach 13.15

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 (materiały na Teams)

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 12.35-13.10

   

   

  Piątek 11.12.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j. polski

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Poniedziałek 30.12.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (materiały na Teams)

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 01.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 02.12.2020 

   1. religia

  2. j. angielski -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 (materiały na Teams)

  3. godz. wych

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. technika - telekonferencja w godzinach 11.45-12.15

  6. w-f

   

  Czwartek 03.12.2020

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  04.12.2020

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek 30.11.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25  (materiały na Teams)

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 01.12.2020

  1.historia

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3. j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 02.12.2020 

  1. historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. religia

  3. w-f

  4. matematyka  - telekonferencja w godzinach -8.50 - 9.35 -matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach -11.40 – 12.25 

  6. j. angielski- telekonferencja w godzinach 9.40-10.25  (materiały na Teams)

  7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 03.12.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4.technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek  04.12.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4. godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek  30.12.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 01.12.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia 

  7. zkk

   

  Środa 02.12.2020 

   1. matematyka- telekonferencja

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach  10.40 – 11.25

  3. religia

  4. historia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30 ( w piątek)

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 – 12.25 (materiały na Teams)

  6. geografia

   7. zw z matematyki

   

   

  Czwartek 03.12.2020

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2. j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5.informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek  04.12.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 30.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 12.30-13.15

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25 (materiały na Teams)

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

   

   

  Wtorek 01.12.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 02.12.2020 r. 

  1. j. polski rozwijający zainteresowania

  2. matematyka - telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 

  3. historia - telekonferencja w godzinach 9.00-9.30 

  4. religia

  5. chemia

  6. muzyka

  7. informatyka

   

   

  Czwartek 03.12.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35 (materiały na Teams)

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  04.12.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. historia

  6. j. angielski-materiały na Teams

  Klasa VIII

  Poniedziałek 30.11.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka dyr

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 01.12.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 (materiały na Teams)

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  02.12.2020

  1. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 – 08.45 (materiały na Teams)

  2. w-f

  3. j. polski -  telekonferencja w godzinach 08.50 – 9.35 

  4. informatyka -  telekonferencja w godzinach0 9.40-10.10 (w czwartek)- materiały na Teams

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 – 10.25 

  7. chemia -telekonferencja w godzinach 10.35-11.05

   

   

  Czwartek  03.12.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie - telekonferencja w godzinach 13.15

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 (materiały na Teams)

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 12.35-13.10

   

   

  Piątek 04.12.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j. polski 

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa III

  Czwartek 26.11.2020

  edukacja wczesnoszkolna

   

  Piątek 27.11.2020 

  edukacja wczesnoszkolna

  Klasa IV

  Poniedziałek 23.11.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (materiały na Teams)

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 24.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 25.11.2020 

   1. religia

  2. j. angielski -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 (materiały na Teams)

  3. godz. wych

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. technika - telekonferencja w godzinach 11.45-12.15

  6. w-f

   

  Czwartek 26.11.2020

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  27.11.2020

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek 23.11.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25  (materiały na Teams)

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 24.11.2020

  1.historia

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3.j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 25.11.2020 

  1. historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. religia

  3. w-f

  4. matematyka  - telekonferencja w godzinach -8.50 - 9.35 -matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach -11.40 – 12.25 

  6. j. angielski- telekonferencja w godzinach 9.40-10.25  (materiały na Teams)

  7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 26.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25 (materiały na Teams)

  4.technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek  27.11.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4.godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek  23.11.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 24.11.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 (materiały na Teams)

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia 

  7. zkk

   

  Środa 25.11.2020 

   1. matematyka- telekonferencja

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach  10.40 – 11.25

  3. religia

  4. historia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30 ( w piątek)

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 – 12.25 (materiały na Teams)

  6. geografia

   7. zw z matematyki

   

   

  Czwartek 26.11.2020

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2.j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5.informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek  27.11.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 23.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 12.30-13.15

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25 (materiały na Teams)

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

  8. doradz. zawodowe

   

  Wtorek 24.11.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 25.11.2020 r. 

  1. j. polski rozwijający zainteresowania

  2. matematyka - telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 

  3. historia - telekonferencja w godzinach 9.00-9.30 

  4. religia

  5. chemia

  6. muzyka

  7. informatyka

   

   

  Czwartek 26.11.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35 (materiały na Teams)

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  27.11.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. historia

  6. j. angielski-materiały na Teams

  Klasa VIII

  Poniedziałek 23.11.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 24.11.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 (materiały na Teams)

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  25.11.2020

  1. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 – 08.45 (materiały na Teams)

  2. w-f

  3. j. polski -  telekonferencja w godzinach 08.50 – 9.35 

  4. informatyka -  telekonferencja w godzinach0 9.40-10.10 (w czwartek)

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 – 10.25 

  7. chemia -telekonferencja w godzinach 10.35-11.05

   

   

  Czwartek  26.11.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie - telekonferencja w godzinach 13.15

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 (materiały na Teams)

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 12.35-13.10

  8. doradztwo zawodowe

   

  Piątek 27.11.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5.j. polski 

  6.zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Poniedziałek 16.11.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 17.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 18.11.2020 

   1. religia

  2. j. angielski -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35

  3. godz. wych

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. technika - telekonferencja w godzinach 11.45-12.15

  6. w-f

   

  Czwartek 19.11.2020

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  13.11.2020

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek 16.11.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 17.11.2020

  1.historia 

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3.j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 18.11.2020 

  1. historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. religia

  3. w-f

  4. matematyka  - telekonferencja w godzinach -8.50 - 9.35 -matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach -11.40 – 12.25 

  6. j. angielski

  7. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 19.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  4.technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek  20.11.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4.godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek  16.11.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 17.11.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia -  telekonferencja w godzinach  10.00 - 10.30 (w piątek)

  7. zkk

   

  Środa 18.11.2020 

   1. matematyka- telekonferencja

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach  10.40 – 11.25

  3. religia

  4. historia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30 ( w piątek)

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 – 12.25 

  6. geografia

   7. zw z matematyki

   

   

  Czwartek 19.11.2020

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2.j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5.informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek  20.11.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 16.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

  8. doradz. zawodowe

   

  Wtorek 17.11.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 18.11.2020 r. 

  1. j. polski rozwijający zainteresowania

  2. matematyka - telekonferencja w godzinach 10.40-11.25 

  3. historia - telekonferencja w godzinach 9.00-9.30 

  4. religia

  5. chemia

  6. muzyka

  7. informatyka

   

   

  Czwartek 19.11.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  20.11.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35/10.40- 11.25

  5. historia

  6. j. angielski

  Klasa VIII

  Poniedziałek 16.11.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 17.11.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  18.11.2020

  1. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 – 08.45

  2. w-f

  3. j. polski -  telekonferencja w godzinach 08.50 – 9.35 

  4. informatyka -  telekonferencja w godzinach0 9.40-10.10 (w czwartek)

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 – 10.25 

  7. chemia -telekonferencja w godzinach 10.35-11.05

   

   

  Czwartek  19.11.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  8. doradztwo zawodowe

   

  Piątek 20.11.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5.j. polski 

  6.zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Poniedziałek 09.11.2020

  1. informatyka rozwijająca zainteresowania

  2. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40- 10.25

  4. w-f - telekonferencja w godzinach 10.30- 11.00

  5. j. polski

   

   

   

  Wtorek 10.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. przyroda

  4. j. polski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia w rodzinie

   

  Środa 11.11.2020 - Dzień wolny od zajęć

   

   

  Czwartek 12.11.2020

  1. j. angielski- telekonferencja w godzinach 08.50-09.35 (w piątek)

  2. muzyka

  3. j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia - telekonferencja w godzinach 09.45-10.15 (we wtorek)

  6. przyroda

   

  Piątek  13.11.2020

  1. informatyka -telekonferencja 

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek 09.11.2020

  1. religia

  2. informatyka -telekonferencja w godzinach 08.15-08.45

  3. j. angielski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. wych. do życia w rodzinie

   

  Wtorek 10.11.2020

  1.historia -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.20 (w piątek)

  2. biologia - telekonferencja w godzinach 09.00 - 09.30

  3.j. polski 

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f -telekonferencja w godzinach 10.10 - 10.40

   

  Środa 11.11.2020 - dzień wolny od zajęć

   

  Czwartek 12.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3.j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  4. technika - telekonferencja w godzinach 10.45 - 11.15

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek 13.11.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.30

  4.godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek  09.11.2020

  1.w-f

  2. matematyka -  telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. informatyka rozwijająca zainteresowania

  5. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  6. j. polski dyr.

   

  Wtorek 10.11.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. w-f - telekonferencja w godzinach  10.45 - 11.15

  4.matematyka

  5. plastyka

  6.historia -  telekonferencja w godzinach  10.00 - 10.30 (w piątek)

  7. zkk

  Środa 11.11.2020 - dzień wolny od zajęć

   

   

  Czwartek 12.11.2020

  1. biologia -  telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 

  2.j. polski

  3. j. polski

  4. godz. wych.

  5. informatyka -  telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.15

  6. w-f

   

  Piątek 13.11.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. technika -telekonferencja 11.45- 12.15

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Poniedziałek 09.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia

  3. j. polski

  4. j. polski

  5. geografia

  6. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.45 - 12.25

  7. w-f - telekonferencja w godzinach 11.05-11.35

  8. doradz. zawodowe

   

  Wtorek 10.11.2020 r.

  1. fizyka - telekonferencja w godzinach 12.00- 12.30

  2. j. niemiecki -  telekonferencja w godzinach 08.50-09.20

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

   

  Środa 11.11.2020 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

   

   

  Czwartek 12.11.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia - telekonferencja w godzinach 10.00- 10.30

  6. j. niemiecki 

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek  13.11.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4. j. polski-  telekonferencja w godzinach 08.50-09.35/10.40- 11.25

  5. historia

  6. j. angielski

  Klasa VIII

  Poniedziałek 09.11.2020

  1.j. polski -telekonferencja w godzinach 08.00 -08.45

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  3. geografia

  4. religia

  5. w-f - telekonferencja w godzinach 09.40-10.10 (we wtorek)

  6. matematyka

  7. historia/ j. polski -telekonferencja w godzinach 9.40-10.25

  8. godz. wych

   

  Wtorek 10.11.2020

  1. j. niemiecki 

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25

  5. fizyka

  6. j. polski

  7.  biologia -telekonferencja w godzinach 08.00- 08.30

   

  Środa  11.11.2020- dzień wolny od zajęć

   

   

  Czwartek  12.11.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka -telekonferencja w godzinach 12.00-12.30

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie

  5.matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  6. j. angielski -telekonferencja w godzinach 10.40-11.25

      zadanie z j. angielskiego

  7. j. niemiecki - telekonferencja w godzinach 08.00-08.30

  8. doradztwo zawodowe

   

  Piątek 13.11.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40-10.25

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j. polski 

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Wtorek 03.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia - nieobecność nauczyciela

  3. przyroda

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50-09.35

  5. wychowanie do życia rodz.

   

  Środa 04.11.2020

  1. religia - nieobecność nauczyciela

  2. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35 - nieobecność nauczyciela

  3. godz. wychowawcza

  4.j. polski

  5. technika - telekonferencja godz. 11.45

  6. w-f

   

  Czwartek 05.11.2020

  1. j, angielski

  2. muzyka

  3.j. polski

  4. matematyka -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  5. historia 

  6.przyroda

   

  Piątek 06.11.2020

  1. informatyka -telekonferencja godz.8.00

  2.plastyka

  3. j. polski -telekonferencja w godzinach  09.40 - 10.25

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Wtorek 03.11.2020

  1. historia

  2. biologia

  3. j. polski

  4. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. w-f

   

  Środa 04.11.2020

  1. historia 

  2. religia - nieobecność nauczyciela

  3. w-f

  4. matematyka

  5. j. polski - telekonferencja w godzinach 11.40 - 12.25

  6. j. angielski - test na Teams godz. 9:00

  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 05.11.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. muzyka

  3. j. angielski -  telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25-nieobecność nauczyciela

  4. technika

  5. w-f

  6. j. polski

   

  Piątek 06.11.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j. polski 

  4. godzina wychowawcza

  5. matematyka

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Wtorek 03.11.2020

  1. j.angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45 - nieobecność nauczyciela

  2. j. polski 

  3. w-f

  4. matematyka

  5. plastyka

  6.historia

  7. zkk

  Środa 04.11.2020

  1. matematyka

  2. j. polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  3. religia - nieobecność nauczyciela

  4. historia 

  5. j. angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 - 12.25- nieobecność nauczyciela

  6. geografia - telekonferencja godz. 13.15

  7. zdw

   

  Czwartek 05.11.2020

  1. biologia

  2. j. polski 

  3.j. polski

  4.godz. wych.

  5. informatyka

  6. w-f

   

  Piątek 06.11.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. j. polski -telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5.technika -telekonferencja 11.45

  6. wych. do życia w rodzinie

  Klasa VII

  Wtorek 03.11.2020 r.

  1.fizyka

  2. j. niemiecki- nieobecność nauczyciela

  3. biologia

  4. godz. wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. w-f

  7. j. polski

   

  Środa 04.11.2020 r.

  1. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

  2. matematyka

  3. historia

  4. religia - nieobecność nauczyciela

  5. chemia - telekonferencja godz. 10.15

  6. muzyka

  7.informatyka

   

  Czwartek 05.11.2020 r.

  1. j. polski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  2. j. angielski

  3. fizyka

  4. plastyka

  5. biologia

  6. j. niemiecki - nieobecność nauczyciela

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek 06.11.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  3. chemia

  4.j. polski-  telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  5. historia

  6. j, angielski

   

   

  Klasa VIII

  Wtorek 03.11.2020

  1. j. niemiecki - nieobecność nauczyciela

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. religia - nieobecność nauczyciela

  4. j. angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25 - nieobecność nauczyciela

  5. fizyka

  6.j. polski

  7. biologia

   

  Środa 04.11.2020

  1. j. angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. w-f

  3. j. polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  4.informatyka

  5. historia

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  7. chemia - telekonferencja godz. 12.15

   

  Czwartek  05.11.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. fizyka

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie

  5.matematyka

  6. j. angielski

  7. j. niemiecki - nieobecność nauczyciela

  8. doradztwo zawodowe

   

  Piątek 06.11.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j. polski 

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

 • Klasa IV

  Poniedziałek 26.10.2020

  1.Informatyka dyr.

  2. J. angielski

  3. Matematyka

  4. J. polski

  5. Muzyka

   

  Wtorek 27.10.2020

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. religia - nieobecność nauczyciela

  3. w-f

  4. przyroda

  5. j.polski - telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.256

   

  Środa 28.10.2020

  1. religia - nieobecność nauczyciela

  2. j.angielski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  3. godz.wych

  4. j.polski

  5. wychowanie do życia w rodzinie

  6. w-f

   

  Czwartek 29.10.2020

  1. matematyka

  2. technika

  3. j.polski

  4. przyroda

  5. historia - nieobecność nauczyciela

  6. j.angielski

   

  Piątek 30.10.2020

  1. informatyka

  2. plastyka

  3. j.polski

  4. matematyka

  5. w-f

  6. w-f

  Klasa V

  Poniedziałek 26.10.2020

  1. Religia - nieobecność nauczyciela

  2. Informatyka

  3. J. angielski

  4. Matematyka

  5. Muzyka

   

  Wtorek 27.10.2020

  1. historia - nieobecność nauczyciela

  2. matematyka

  3. technika

  4. j.polski - nieobecność nauczyciela

  5. j.polski - nieobecność nauczyciela

   

  Środa 28.10.2020

  1. historia - nieobecność nauczyciela

  2. religia - nieobecność nauczyciela

  3. w-f

  4. matematyka

  5. j.polski - nieobecność nauczyciela

  6. j.angielski

  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

   

  Czwartek 29.10.2020

  1. j.angielski

  2. biologia

  3. matematyka

  4. w-f

  5. w-f

  6. j.polski - nieobecność nauczyciela

   

  Piątek 30.10.2020

  1. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  2. plastyka

  3. j.polski - nieobecność nauczyciela

  4. godzina wychowawcza

  5. wychowanie do życia w rodzinie

  6. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia

  Klasa VI

  Poniedziałek 26.10.2020

  1. Plastyka

  2. Matematyka

  3. Religia - nieobecność nauczyciela

  4. inf dyr.

  5. W-f

  6. J. polski - nieobecność nauczyciela

  7. Godz.wych - nieobecność nauczyciela

   

   

  Wtorek 27.10.2020

  1. j.angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j.polski - nieobecność nauczyciela

  3. j.polski - nieobecność nauczyciela

  4. w-f

  5. w-f

  6. matematyka

  7. zkk

   

  Środa 28.10.2020

  1. matematyka

  2. j.polski - nieobecność nauczyciela

  3. religia - nieobecność nauczyciela

  4. historia - nieobecność nauczyciela

  5. j.angielski - telekonferencja w godzinach 11.40 - 12.25

  6. geografia

   

  Czwartek 29.10.2020

  1. wychowanie do życia w rodzinie

  2. biologia

  3. j.angielski

  4. technika

  5. informatyka

  6. w-f

   

  Piątek 30.10.2020

  1. muzyka

  2. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.50 – 09.35 

  3. w-f

  4. historia - nieobecność nauczyciela

  5. j.polski - nieobecność nauczyciela

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność - nieobecność nauczyciela

  Klasa VII

  Poniedziałek 26.10.2020 r.

  1. Matematyka

  2. Religia - nieobecność nauczyciela

  3. J. polski

  4. Geografia

  5. Chemia

  6. W-f

  7. Historia - nieobecność nauczyciela

   

  Wtorek 27.10.2020 r.

  1. fizyka

  2. j.niemiecki - nieobecność nauczyciela

  3. biologia

  4. godzina wychowawcza

  5. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. j.angielski

  7. j.polski

   

  Środa 28.10.2020 r.

  1. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

  2. matematyka

  3. historia - nieobecność nauczyciela

  4. religia - nieobecność nauczyciela

  5. j.polski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  6. muzyka

  7. informatyka

   

  Czwartek 29.10.2020 r.

  1. j.polski

  2. j.angielski

  3. plastyka

  4. fizyka

  5. biologa

  6. j.niemiecki - nieobecność nauczyciela

  7. w-f

  8. w-f

   

  Piątek 30.10.2020 r.

  1. matematyka - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. j.polski -  telekonferencja w godzinach 10.40 - 11.25

  3. chemia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  4. muzyka

  5. w-f

  6. geografia- godz. telekonferencji podana jest na Teams

  7. j.angielski

  Klasa VIII

  Poniedziałek 26.10.2020 r. 

  1. Godz.wych.

  2. J.polski

  3. Geografia

  4. Religia - nieobecność nauczyciela

  5. Matematyka

  6. J. angielski

  7. Historia

  8. W-f

   

  Wtorek 27.10.2020

  1. j.niemiecki - nieobecność nauczyciela

  2. fizyka

  3. religia - nieobecność nauczyciela

  4. j.angielski - telekonferencja w godzinach  10.40 - 11.25

  5. biologia

  6. j.polski

  7. zajęcia z matematyki rozwijające uzdolnienia - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

   

  Środa 28.10.2020

  1. j.angielski - telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  2. historia

  3. j.polski - telekonferencja w godzinach 08.50 - 09.35

  4. informatyka

  5. w-f

  6. matematyka - telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  7. chemia

   

  Czwartek 29.10.2020

  1. edukacja dla bezpieczeństwa

  2. j.polski - konferencja

  3. wiedza o społeczeństwie

  4. wiedza o społeczeństwie

  5. matematyka

  6. fizyka

  7. j.niemiecki - nieobecność nauczyciela

  8. doradztwo zawodowe - nieobecność nauczyciela

   

  Piątek 30.10.2020

  1. w-f

  2. w-f

  3. matematyka -telekonferencja w godzinach 08.00 - 08.45

  4. chemia - godz. telekonferencji podana jest na Teams

  5. j.polski -telekonferencja w godzinach 09.40 - 10.25

  6. zajęcia z języka polskiego rozwijające kreatywność

   

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___