Logo

Pracownicy funkcyjni i techniczni

Pracownicy funkcyjni i techniczni
Kuchmistrzyni
Jolanta Jakubowska

Pracownicy funkcyjni
Anna Dzięcioł
Ewa Sieńczak
Bożena Kopeć

Konserwator
Stanisław Smolarz

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___