• Start
  • HARMONOGRAM TELEKONFERENCJI KL. IV-VIII

HARMONOGRAM TELEKONFERENCJI KL. IV-VIII

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Klasa IV

08.50 – 9.35 – j. angielski

09.40-10.25 - matematyka

10.30-11.00 - w-f

08.00 – 08.45 matematyka

08.50 – 09.35 – j. angielski

09.40 - 10.25 - j. polski

11.45-12.15 - technika

09.40 – 10.25 matematyka

08.00- 8.30 –  informatyka

8.50 - 9.35 - j. angielski

09.40 – 10.25 - j. polski

08.50- 09.35– j. polski

9.45 - 10.15 - historia

 

Klasa V

08.00-8.30 - informatyka

08.50-09.20 - geografia

9.00 - 9.30 - - biologia

10.10 - 10.40 - w-f

10.40 – 11.25 – j. polski

8.50 - 9.35 -matematyka

 

11.40 – 12.25 – j. polski

08.00 – 08.45 matematyka

8.00- 8.35 - j. polski

8.50-9.20 - historia

9.40 - 10.25 - j. angielski

 

09.40 – 10.25 – j. angielski

09.40 – 10.25 j. angielski 

10.40 – 11.25 - matematyka

11.40 - 12.10- w-f

 

10.45-11.15- technika

 

 

 

 

 

 

Klasa VI

8.00 - 8.45 - j. angielski 

08.50 – 09.35 - matematyka

08.00 – 08.45 – j. angielski

8.50-9.40 - j. polski

10.45-11.15 - w-f

8.00-8.45 - matematyka

 

8.00-8.30 - biologia

11.45-12.15 -informatyka

08.00-08.30- geografia

08.50 – 09.35 - matematyka

 

10.40 – 11.25 – j. polski 

10.00- 10.30 -historia

10.40 – 11.25 j. polski

11.40 – 12.25 – j. angielski

11.45- 12.15-technika 

 

 

 

 

 

 

Klasa VII

08.00 – 08.45 - matematyka

08.00 – 08.45 – j. polski

 

9.00-9.30 - historia

9.40-10.25- j. angielski 

10.40-11.25 - matematyka

 

08.00 – 08.45 -j .polski

08.50 – 09.35 – j. angielski

10.00-10.30 - biologia

12.30-13.00 - informatyka

08.00  - 08.45 - matematyka

 

09.25-09.55 - geografia

8.50 -9.20 - j. niemiecki

 

8.50 - 9.35 - j. polski  

10.00-10.30-chemia

  10.00- 10.30- geografia 

11.05 -11.35- w-f

 

09.40 – 10.25-matematyka 10.40-11.10- chemia

11.40 – 12.25 – j. angielski

12.00-12.30 fizyka    

 

12.30-13.15 - j. polski

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VIII

08.00 – 08.45 – j. polski

08.50 – 09.35 - j. polski

9.40-10.25 - historia/j. polski

10.40-11.10- geografia

08.00-08.30 - biologia

08.50 – 09.35 - matematyka

9.40-10.10-w-f

08.00 – 08.45 – j. angielski

 

8.50-9.35 - matematyka 

9.40- 10.10 -informatyka

10.40- 11.25- j. angielski

12.00-12.30-fizyka

 

12.35-13.10- j. niemiecki
(w miarę potrzeb uczniów konferencja będzie wydłużona)

13.15- WOS

08.40-9.10- chemia

09.40 – 10.25 - matematyka

10.40 – 11.25 – j. angielski

08.50 – 9.35 – j. polski

09.40 – 10.25 - matematyka

 

10.35-11.05- chemia

 

 

 

 

 

 

 

 Uwaga! Telekonferencje z pozostałych przedmiotów będą ustalane pomiędzy nauczycielem przedmiotu, a oddziałem i realizowane będą w miarę potrzeb.

Pobierz harmonogram

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___