• Start
 • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - RODZICE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - RODZICE

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego dotyczące rodziców i opiekunów obowiązujące od dnia 1 września 2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE

Wszyscy starają się zachować dystans od innych osób min. 1,5 m.

Rodzice i opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych

 1. Jeden rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do szkoły
 2. Dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Rodzic/opiekun wraz z dzieckiem wchodzą przez szatnię okryć wierzchnich
 5. Na terenie szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek ochrony ust i nosa (maseczka lub przyłbica)
 6. Po wejściu do szatni okryć wierzchnich rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce
 7. Po wyjściu z szatni okryć wierzchnich rodzic/opiekun zakłada ochraniacze na obuwie znajdujące się przy wyjściu z szatni
 8. Rodzic/opiekun przebiera dziecko w buciki na zmianę i zostawia okrycie wierzchnie dziecka w miejscu przypisanym dziecku
 9. Rodzic/opiekun udaje się z dzieckiem do jednej z dwóch toalet przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych i myje dziecku rączki wodą z mydłem (co najmniej pół minuty)
 10. Rodzic/opiekun odprowadza dziecko do drzwi sali zajęć i nie wchodząc na salę przekazuje dziecko osobie prowadzącej zajęcia.
 11. Odbiór dziecka z przedszkola odbywa się na podobnych warunkach (dezynfekcja rąk, maseczka lub przyłbica i ochraniacze na obuwie)
 12. Rodzic/opiekun czeka na dziecko na korytarzu przed salą.
 13. Dziecko może być odebrane przez rodzica, opiekuna prawnego lub wyznaczoną przez nich osobę.

 

Rodzice i opiekunowie uczniów z klasy I

 1. Jeden rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do szkoły
 2. Dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Przez pierwsze dwa tygodnie września rodzic/opiekun wraz z dzieckiem wchodzą przez szatnię okryć wierzchnich. (Są to dwa tygodnie adaptacyjne, w trakcie których rodzic pomaga dziecku i uczy je jak się samodzielnie przebrać)
 5. Na terenie szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek ochrony ust i nosa (maseczka lub przyłbica)
 6. Po wejściu do szatni okryć wierzchnich rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce
 7. Rodzic/opiekun nie wychodzi poza szatnię okryć wierzchnich.
 8. Odbiór dziecka ze szkoły odbywa się na podobnych warunkach (dezynfekcja rąk, maseczka lub przyłbica, rodzic nie wychodzi poza szatnię okryć wierzchnich)
 9. Dziecko może być odebrane przez rodzica, opiekuna prawnego lub wyznaczoną przez nich osobę.
 10. Od 14 września rodzic/opiekun nie wchodzi już z dzieckiem do szatni.

 

Rodzice i opiekunowie uczniów z klas II – VIII

 1. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą z dzieckiem na teren szkoły.

 

Wszyscy rodzice i opiekunowie, a także inne osoby które chcą skonsultować się z wychowawcą, nauczycielem, dyrektorem szkoły lub załatwić sprawę w sekretariacie

 1. Umawiają wizyty telefonicznie.
 2. Wchodzą głównym wejściem do przedsionka szkoły i korzystają z dzwonka w celu przywołania pracownika szkoły
 3. Zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz ochrony ust i nosa
 4. Czekają aż pracownik szkoły zmierzy im temperaturę ciała oraz odnotuje na liście ich dane oraz cel wizyty
 5. Czekają na osobę z którą byli umówieni
 6. Zakładają ochraniacze na obuwie, jeśli osoba z którą byli umówieni poprosi o przejście dalej na teren szkoły

 

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___