• Start
  • HARMONOGRAM TELEKONFERENCJI

HARMONOGRAM TELEKONFERENCJI

grupa

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

KLASA 1a

I grupa

9.00 – 9.15

e. wczesnoszkolna

Marta Kalinowska

9.00 – 9.15

e. wczesnoszkolna

Marta Kalinowska

8.30 – 8.45

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

9.00 – 9.15

e. wczesnoszkolna

Marta Kalinowska

9.00 – 9.15

e. wczesnoszkolna

Marta Kalinowska

II grupa

9.30 – 9.45

e. wczesnoszkolna

Marta Kalinowska

9.30 – 9.45

e. wczesnoszkolna

Marta Kalinowska

8.50 – 9.05

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

9.30 – 9.45

e. wczesnoszkolna

Marta Kalinowska

9.30 – 9.45

e. wczesnoszkolna

Marta Kalinowska

III grupa

16.00 – 16.15

e. wczesnoszkolna

Marta Kalinowska

16.00 – 16.15

e. wczesnoszkolna

Marta Kalinowska

9.10 – 9.25

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

16.00 – 16.15

e. wczesnoszkolna

Marta Kalinowska

16.00 – 16.15

e. wczesnoszkolna

Marta Kalinowska

KLASA 2a

 

I grupa

9.00 - 9.15

e. wczesnoszkolna

Ewa Greguła - Szysiak

9.00 - 9.15

e. wczesnoszkolna

Ewa Greguła - Szysiak

9.00 - 9.15

e. wczesnoszkolna

Ewa Greguła - Szysiak

9.00 - 9.15

e. wczesnoszkolna

Ewa Greguła - Szysiak

10.00 – 10.15

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

II grupa

9.20 - 9.35

e. wczesnoszkolna

Ewa Greguła - Szysiak

9.20 - 9.35

e. wczesnoszkolna

Ewa Greguła - Szysiak

9.20 - 9.35

e. wczesnoszkolna

Ewa Greguła - Szysiak

9.20 - 9.35

e. wczesnoszkolna

Ewa Greguła - Szysiak

10.20 – 10.35

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

III grupa

9.40 - 9.55

e. wczesnoszkolna

Ewa Greguła - Szysiak

9.40 - 9.55

e. wczesnoszkolna

Ewa Greguła - Szysiak

9.40 - 9.55

e. wczesnoszkolna

Ewa Greguła - Szysiak

9.40 - 9.55

e. wczesnoszkolna

Ewa Greguła - Szysiak

10.40 – 10.55

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

KLASA 3a

I grupa

8.00 – 8.15

e. wczesnoszkolna

Elżbieta Osiak

10.35 – 10.50

j. angielski

Dorota Matyjasszczyk

8.00 – 8.15

e. wczesnoszkolna

Elżbieta Osiak

8.00 – 8.15

e. wczesnoszkolna

Elżbieta Osiak

8.00 – 8.15

e. wczesnoszkolna

Elżbieta Osiak

II grupa

8.20 – 8.35

e. wczesnoszkolna

Elżbieta Osiak

10.55 – 11.10

j. angielski

Dorota Matyjasszczyk

8.20 – 8.35

e. wczesnoszkolna

Elżbieta Osiak

8.20 – 8.35

e. wczesnoszkolna

Elżbieta Osiak

8.20 – 8.35

e. wczesnoszkolna

Elżbieta Osiak

KLASA 4a

I grupa

9.00 – 9.15

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

10.00 – 10.15

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

9.20 – 9.35

j. polski

Maria Marzęda

10.00 – 10.15

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

9.20 – 9.35

j. polski

Maria Marzęda

II grupa

9.20 – 9.35

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

10.20 – 10.35

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

9.40 – 9.55

j. polski

Maria Marzęda

10.20 – 10.35

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

9.40 – 9.55

j. polski

Maria Marzęda

KLASA 5a

I grupa

10.00 – 10.15

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

9.00 – 9.15

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

10.00 – 10.15

j. polski

Maria Marzęda

12.00 – 12.15

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

10.00 – 10.15

j. polski

Maria Marzęda

II grupa

10.20 – 10.35

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

9.20 – 9.35

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

10.20 – 10.35

j. polski

Maria Marzęda

12.20 – 12.35

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

10.20 – 10.35

j. polski

Maria Marzęda

III grupa

10.40 – 10.55

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

9.40 – 9.55

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

10.40 – 10.55

j. polski

Maria Marzęda

12.40 – 12.55

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

10.40 – 10.55

j. polski

Maria Marzęda

KLASA 6a

I grupa

10.30 – 10.55 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

10.40 – 10.55

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

10.30 – 10.55 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

10.40 – 10.55

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

9.00 – 9.15

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

II grupa

11.00 – 11.25 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

11.00 – 11.15

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

11.00 – 11.25 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

11.00 – 11.15

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

9.20 – 9.35

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

III grupa

11.30 – 11.55 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

11.20 – 11.35

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

11.30 – 11.55 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

 

11.20 – 11.35

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

9.40 – 9.55

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

IV grupa

12.00 – 12.25 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

11.40 – 11.55

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

12.00 – 12.25 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

11.40 – 11.55

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

10.00 – 10.15

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

KLASA 7a

I grupa

11.00 – 11.15

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

10.30 – 10.55 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

10.00 – 10.15

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

10.30 – 10.55 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

11.00 – 11.15

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

II grupa

11.20 – 11.35

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

11.00 – 11.25 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

10.20 – 10.35

j. angielski

Dorota Matyjaszczyk

11.00 – 11.25 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

11.20 – 11.35

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

KLASA 8a

Całość (na Discord’zie)

11.40 – 11.55

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

11.00 – 11.15

j. angielski

D.Matyjaszczyk

11.00 – 11.15

Matematyka

Anna Kozieł - Sobich

11.30 – 11.55 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

11.00 – 11.15

j. angielski

D.Matyjaszczyk

12.00 – 12.25 (25 min.)

j. polski

Marta Matyjaszczyk - Stawska

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___