• Start

UWAGA!!! SZKOŁA NIE PRZECHODZI W TRYB NAUKI ZDALNEJ

UWAGA!!!

Szkoła nie przechodzi w tryb nauk zdalnej.

Uczniowie i pracownicy szkoły nie są objęci kwarantanną.

 

Zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w związku z potwierdzonym przypadkiem zarażenia Sars-CoV-2 u pracownika szkoły:

Ponieważ osoba zarażona ostatni raz na terenie szkoły przebywała 13-go października, uczniowie i pracownicy szkoły, którzy mieli z nią kontakt , a także ich rodziny,  objęte zostają nadzorem epidemiologicznym, polegającym na obserwowaniu swojego stanu zdrowia.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Rodzice i opiekunowie uczniów, którzy miel kontakt z osobą zarażoną otrzymają informacje o objęciu nadzorem epidemiologicznym przez dziennik elektroniczny, najpóźniej do 22.10.2020 do godziny 12.00

Kontaktować się z nimi będzie także pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie

 

Maseczki w szkole

W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń Sars-CoV-2 w Polsce, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej Zarządzeniem NR 10/2020-2021 z dnia 13.10.2020 r. wprowadza z dniem 19 października 2020 roku obowiązek zakrywania ust i nosa przez uczniów (klasy 1a - 8a) i pracowników szkoły przebywających w pomieszczeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnie, toalety) oraz na terenie otwartym należącym do szkoły.

Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki, powinny nosić przyłbicę.

 

Jednocześnie dyrektor Szkoły przypomina, że jednym z podstawowych obowiązków ucznia jest przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego oraz ustaleń władz szkolnych.

 

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie jest wprowadzony w celu ograniczenia swobód obywatelskich, lecz w celu ochrony zdrowia i życia członków społeczności szkolnej.

 

 

 

        ©2020 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej.    ___